Mange har av ulike grunner protestert på den planlagte utbyggingen av Gudeberg skole. Vi som bor tett inntil skolen har som naboer måttet finne oss i mye gjennom tidene. Jeg skriver som nær nabo til skolen, men er klar over at ansatte på skolen, for ikke å snakke om elevene gjennom alle år, kan ha sine erfaringer på godt og på vondt. Jeg presiserer også at jeg ikke har noe imot å ha en skole som nabo.

Nabovarselet fra arkitekt Klavenes 6. september 2001 beskrev det slik: «Midlertidig plassering av skolebrakker. 3 stk. brakker med 2 klasserom, gård., 2 stk. WC. 1 stk. brakke med 2 stk. klasserom. Grupperom, 4 stk. WC.»

Nabolaget protesterte den gangen på plasseringen av brakkene og ville vite hvor lenge de skulle bli stående. Vi fikk aldri noe svar. Plasseringen av brakkene stengte for utsyn og kveldssol. Etter at brakkene ble satt opp, har vi med jevne mellomrom mottatt kopi av dispensasjonssøknader der det søkes om dispensasjon to år av gangen.

Siden har det gått slag i slag. Vi reagerte i 2002 på støy i forbindelse med anleggsarbeid. Anleggsmaskinene dundret i Nabbetorpveien og i skolegården da Gudeberg skole ble rehabilitert. De som arbeidet hadde øreklokker. Det hadde ikke vi.

Så la Fredrikstad fjernvarme ned rør fra mai til august i 2007. Traseen gikk tretti centimeter fra gjerdet. Før arbeidene kunne begynne, ble hekken utenfor gjerdet fjernet. Fredrikstad fjernvarme plantet senere nye busker. Etter at buskene igjen ble fjernet i 2013, fikk vi i stedet rikelig med skvallerkål der buskene sto før og langt inn i hagen.

De midlertidige skolebrakkene vi fikk for 18 år siden tok utsyn og kveldssol fra oss. Utsyn og kveldssol får vi nok ikke tilbake, for nå planlegges en høy koloss av en bygning på plassen der vaktmesterboligen ennå står. Fra nybygget blir det dermed totalt innsyn til både hus og hager. Bygningen kommer til å kaste lange skygger. Trafikken kommer til å øke. Byggeperioden skremmer. Det har dundret og støvet nok i gata vår.

Jeg vet ikke lenger hvordan jeg skal protestere. Etter 18 år fremstår brakkene som et mindre onde enn den planlagte byggingen.