Der er NRK Østfold som skriver at mannen nå må betale millionerstatning til ett av ofrene han har forgrepet seg på.

Mannen ble i fjor dømt til åtte års forvaring, med en minstetid på fem år. Han skal blant annet ha jobbe ved SFO på en skole og erkjente en rekke overgrep under rettssaken mot ham i fjor vinter.

Nå er han også dømt til å betale 1,7 millioner i erstatning til ett av ofrene.

Fredriksstad Blad omtalte straffesaken mot mannen i 50-årene for halvannet år siden.

Dømt for flere overgrep

De første overgrepene skal ha skjedd i tidsrommet 1991 til 1996 i Akershus og i Oslo. I tillegg er han dømt for flere overgrep som skjedde i Fredrikstad i perioden fra 2002 til 2011. En av guttene mannen i 50-årene hadde forgrepet seg på har nå fått sitt krav om erstatning prøvet for retten. Offeret er nå i begynnelsen av 20-årene.

Erstatningssaken var også tema under rettssaken i fjor, men ble utsatt den gangen fordi forsvareren ikke hadde hatt mulighet til å forberede den delen av saken. Nå har altså erstatningsspørsmålet blitt vurdert med samme dommere og meddommere som under straffesaken, skriver NRK Østfold

Må betale

Mannen ble også dømt til å betale 250.000 kroner i oppreisningserstatning til Fredrikstad-mannen i 20-årene under straffesaken i fjor. To andre menn ble tilkjent oppreisningserstatninger på 200.000 kroner.

Under erstatningssaken fant Fredrikstad tingrett det bevis at Fredrikstad-mannen bruker langt lenger tid på sin utdannelse og at han vil få et inntektstap. Mannen har ennå ikke kunnet fullføre videregående skole. Han ble tilkjent 1,3 millioner i erstatning for fremtidige inntektstap og rundt 300.000 kroner i mén-erstatning.