Når nå Link as skal nå overta driften av mottakssenteret i Råde, er det en fallitterklæring av UDI som statlig etat, at de ikke har ivaretatt overdragelsen av driften etter gjeldende lover og regler.

I 2015 tapte Link anbudet mot storebror Hero, som nå har drevet i seks år, deriblant gullåret 2016. Denne gangen trakk altså Link det lengste strået og solgte seg inn med vinneranbudet til UDI. I dette spillet kommer det fram at overtakelsen ikke er en virksomhetsoverdragelse. Dermed mister alle de ansatte retten til å jobbe videre på arbeidsplassen de har hatt sitt daglige virke. Avgjørelsen er mildt sagt beklagelig, og ganske sikkert i strid med lovverket.

At dette er penger spart og penger tjent for Link as, er soleklart. Anbudet er etter alle solemerker vunnet på blant annet pris, i en verden som er nedstengt og hvor flykningstrømmer er fraværende, vil den nye driveren skjære kostnadene til benet for å oppnå et overskudd. At Link vil tjene penger på driften er i og for seg forståelig - for disse firmaene tjener penger, la det ikke være noen tvil. Det Rødt reagere enda kraftigere på er at statens etat, UDI i dette spillet frasier seg et hvert ansvar for de ansatte og lar overdragelsen skje uten at det i kontrakten som tegnes spikres at det her er snakk om en virksomhetsoverdragelse.

En virksomhetsoverdragelse gir ufravikelige rettigheter for arbeidstagerne under virksomhetsoverdragelsens gjennomføring.

Nettopp dette ville jo vært et problem for Link og kanskje er det nettopp dette som er årsaken til at overdragelse av virksomheten blir forkledd som noe annet? Skal Link lykkes i å gjøre god butikk må lønnskostnadene ned. UDI gjør kontraktoverdragelse mer attraktiv i markedet ved måten det her gjøres på. Reglene for hva som er en virksomhetsoverdragelse vil stadig være i spill fordi det å sette dem på prøve gagner privatkapitalens interesser.

Samtidig er reglene ganske klare:

■ Virksomheten skal fortsatt driftes fra samme lokaler, dette er det som ligger til grunn ved dette bytte av driftsoperatør.

■ Gamle Sparelands lokaler i Råde skal benyttes i videre drift.

■ Kundelisten eller oppdragsgiver er fortsatt den samme – nyankomne flyktninger til landet vårt og UDI på oppdrag for staten Norge.

■ Utstyr eller maskiner skal brukes videre (vi regner med at Hero lar teltene som fungerer som mottakets inndeling for flyktningene vil forbli i lokalet).

■ Arbeidsoppgavene består og stedets identitet vil forbli den samme.

Ut i fra denne sjekklisten er Links overtagelse av Hero mottakssenter for oss krystallklar - dette er en ren virksomhetsoverdragelse. Arbeidernes rettigheter er stjålet fra dem.

Staten med UDI som ansvarlig lar det skje med full bevissthet over hva dette vil si for dem som jobber på mottakssenteret. Kontraktsoverdragelsen er som skapt for direktørenes jakt etter profitt, uten tanke på dem som nå kanskje mister sine jobber, i tillegg frasier UDI seg alt ansvar. Dette burde aldri ha skjedd i Norge anno 2021.