Menneskeskapte klimaendringer og global oppvarming truer livsgrunnlaget vårt på jorda. FNs klimapanel slår fast at gjennomsnittstemperaturen på jordkloden øker, havet stiger og ekstremvær vil forekomme oftere i tiden som kommer. Dette er eksempler på dramatiske konsekvenser klimaendringene har for kloden vår.

Det kan nesten virke umulig å skulle stoppe klimakrisen. Men jeg tror det er mulig hvis man fører en god politikk.

Arbeiderpartiet vil ta ansvar for å gjøre samfunnet vårt og økonomien vår bærekraftig. Det handler om å ha solidaritet med kommende generasjoner.

Mange av løsningene finnes allerede. Her i Norge.

Veldig mange dyktige mennesker jobber i industrien. Det er disse som skal bidra i utviklingen av nye, grønne arbeidsplasser. Vi ser allerede at det internasjonale markedet etterspør tjenester og varer med null- eller lavutslipp. Omstillingen må skje, men den må skje på en rettferdig og god måte. I samarbeid med dem som nå for eksempel jobber i olje- og gassindustrien.

I Fredrikstad er det etablert et spennende miljø på Øra. Her finner vi klimarettede bedrifter side ved side i en klynge hvor resirkulering og gjenvinning er stikkord. Denne klynga har allerede fått nasjonal oppmerksomhet.

Det må være et politisk mål å bygge opp under slike klynger, hvor god miljøpolitikk også skaper arbeidsplasser.

Jeg tror ikke på en klimapolitikk der vi sier at i morgen skal vi slutte med all olje- og gassvirksomhet. Jeg tror på en klimapolitikk som er forutsigbar, ikke minst for folk som jobber i bransjer som etter hvert vil omstilles. Det handler om å sikre trygghet for arbeidsfolk. Arbeidsfolk som sitter på en helt unik kompetanse som vi trenger for å gjennomføre en viktig omstilling.

Her i Norge har vi menneskene, kompetansen og økonomien som trengs. Norge bør og kan lede an i utviklingen av de klimaløsningene verden trenger. Det gjelder blant annet karbonfangst og -lagring, hydrogen som energibærer, batteriteknologi, havvind og utslippsfri skipsfart.

For Arbeiderpartiet er klima og natur rammen rundt all annen politikk. Vi går til valg på å kutte 55 prosent av de norske klimagassutslippene innen 2030, innføre konkrete mål for utslippskutt for hver enkeltsektor og -næring i Norge. Vi stiller krav om at nye bygg og anlegg bygges med klimavennlige materialer og designes for lavt energibruk og gjenbruk – for å nevne noe.

Arbeiderpartiet går til valg på en rettferdig klimapolitikk som kutter utslipp og skaper nye jobber, samtidig som vi unngår økte forskjeller. Klimaendringene rammer hardest de som har minst fra før. Vi må legge til rette for at alle skal ha mulighet til å ta klimavennlige valg, uavhengig av økonomi eller bosted.

Noe av det som skiller Arbeiderpartiet fra andre partier er at vi både vil skape nye arbeidsplasser og sikre et godt miljø. Det alene er en god grunn til å stemme rødgrønt ved høstens valg.