Viser til artikkelen med tittelen «Idrettsavdelingen vurderer ny flerbrukshall på Rød skole – rektor vil heller ha gymsal».

Vi har forståelse for at én rektor ved en skole tenker på seg selv. Derimot (Likevel) er det viktig å være klar over at det er mange forskjellige hensyn som skal ivaretas når det skal gjøres store investeringer. For å klargjøre alle disse ulike hensynene utarbeides det en behovsutredning og en mulighetsstudie. Disse studiene viser at det er tydelige behov for en ny aktivitetsflate på Kråkerøy, uavhengig av hva (enkeltpersoner mener om dette) én rektor måtte mene om dette.

Fredrikstad Idrettsråd er derfor glade for at FAU ved Rød skole er klokkeklare på at en større aktivitetsflate må bygges, når man først skal gjøre en investering. Vi er også glade for at Idrettsavdelingen fremmer viktigheten av å vurdere alle alternativer før man konkluderer. Idretten er nok allikevel enda mer klokkeklare på at det ikke bare bør vurderes. Det må bygges en større aktivitetsflate som appellerer til enda flere idretter, barneidrettsgrupper og øvrige. Da politikerne nylig valgte å si nei til en flerbrukshall på Lunde, ble saken enda tydeligere.

En flate på 300–600 kvadratmeter er rett og slett ikke nok.

Kråkerøy trenger en større aktivitetsflate i tillegg til Blomsterøyhallen og de eventuelle flatene som kommer på Værste. Vi snakker om en bydel hvor det skal bygges tusenvis av nye boliger de neste årene. Da vil det være lite fremtidsrettet og dårlig forvaltning av fellesskapets midler å bygge enda en knøttliten hall med svært begrensede muligheter for aktivitet.

Fredrikstad Idrettsråd ønsker å stille spørsmål ved hvilke grunnlag og utredninger rektor har lagt til grunn for å mene det som beskrives i artikkelen. Er det en subjektiv mening? Når utredninger og studier konkluderer med behovet for en ny hall på Kråkerøy, er det merkverdig at en rektor går imot dette uten bedre argumenter, og således går i utakt med FAU, idretten og barna.

Argumentet om at en mindre aktivitetsflate vil skape mer aktivitet enn en større aktivitetsflate er noe vi setter et stort spørsmålstegn ved. Om det er fordelingspolitikk det henvises til, så er dette en helt egen sak som idretten hele tiden har dialog med Fredrikstad kommune om.

Det kan nevnes at den samme diskusjonen for øvrig har vært tilfellet ved andre prosjekter, som for eksempel Idrettshallen på Trosvik. Her har alle parter landet på at en større aktivitetsflate er det beste.

Fredrikstad Idrettsråd er for øvrig også enige i uttalelsene til idrettsavdelingen om tribuner med mer. Om vi skal møte utfordringene med mangler på aktivitetsflater, så er det viktig å kun bygge store flotte idrettsanlegg der det er absolutt behov for det. Kråkerøy har allerede en kamparena og det er derfor ikke behov for flere.

Det er derimot behov for en treningsflate på minimum 20 x 40 meter som kan brukes til allsidig idrett, aktivitet og annet i overskuelig fremtid. En flate på 300–600 kvadratmeter er rett og slett ikke nok.

Vi er derfor glade for at alle andre enn rektor ved Rød skole er enige i dette.