Gå til sidens hovedinnhold

Reiselivssjefens bønn for historie, kultur og natur

Artikkelen er over 2 år gammel

Maya Nielsen om bærekraft og byplanlegging: – Mitt største ønske for Fredrikstad er at alt det vi har i balansen av historie, kultur og natur utvikles og bevares.

Spaltist Denne teksten gir uttrykk for skribentens personlige holdninger.

Forslaget til den nye arealplanen for byen har nettopp blitt lansert. Sjelden har ordet bærekraft blitt nevnt så mange ganger fra en scene - av så få. Det kan synes som om bærekraft er det nye trylleserumet som forsvarer all utvikling.

Bærekraftbegrepet ble lansert i 1987 av FN gjennom Brundtlandkommisjonen. Definisjonen var «utvikling som imøtekommer behovene til dagens generasjon uten å redusere mulighetene for kommende generasjoner til å dekke sine behov.»

Noen år senere samlet FN verdens ledere i Rio de Janeiro for å lage en handlingsplan for miljøutfordringen. Den ble kalt Agenda 21 og skulle være en veiviser til en bærekraftig utvikling i det 21. århundre. Planen plasserer roten til miljøproblemet i det vestlige forbruksmønsteret, midt i vår egen hverdag.

Den første nasjonale konferansen om Lokal Agenda 21 (LA21) ble holdt i Fredrikstad i 1998. Den resulterte i Fredrikstaderklæringen, som alle landets fylker sluttet seg til. Det nasjonale bærekraftflagget ble plantet i Fredrikstad. Det gir oss et ekstra ansvar for å vise vei.

Fredrikstaderklæringen sier mye om involvering, engasjement og forpliktelser på tvers av etater, bransjer og samfunnslag. Den forplikter oss til å redusere ressursforbruket og miljøbelastningen, skape grunnlag for bærekraftige lokalsamfunn og ta vare på kulturminner og kulturmiljøer som en del av vår identitet og miljø.

Tyve år etter kan det virke som om vi i byplansammenheng benytter bærekraftbegrepet oftere når det er snakk om utvikling og bygging av nye områder enn når det er snakk om bevaring og nytt innhold i det vi allerede har.

Reiselivet har sine egne bærekraftmål. De fokuserer på bevaring av natur og kultur, bærekraftige bedrifter og livskvalitet. Bærekraft handler om å beskytte natur, samfunn og landskap, og samtidig sørge for at lokalsamfunn har noe å leve av.

Perspektivet er langsiktig: Den naturen og de historiske arenaene vi har i dag skal også kunne nytes av framtidige generasjoner, og det er vår jobb å sikre at den fremdeles er like vakker og levedyktig når det er våre barn og barnebarn sin tur til å bruke den.

Næringer som baserer seg på opplevelser og handel er verdens raskest voksende. De har byen og naturen som produksjonslokale, med historiene som viktigste ingrediens. Nye bygg og bydeler trenger tid og levde liv for å ha noe å fortelle. Når vi bygger nytt må vi lene oss på de historiene vi har skapt før nye kan fortelles.

Byen er best når den oppleves som hel, når den vokser og trives og tar vare på seg og sine. Når den bygger for fremtiden og tar vare på fortiden. Når den gir plass til hele livsløpet. Når den finner sin egen lokale agenda med kraft til å bære behovet for kommende generasjoner.

Mitt største ønske for fremtidens Fredrikstad er at alt det som vi allerede har i balansen av historie, kultur og natur utvikles og bevares med samme engasjement, vilje og begeistring som vi viser når det bygges nytt. En god balanse mellom bo og besøk, bevaring og bruk er bærekraft i sin beste betydning.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:15.