I Fredrikstad står reiseliv for over 700 årsverk.

Næringen er den som vokser mest i det som en gang var en industrikommune.

Så kom korona.

Reiselivsbransjen i Fredrikstad: – Jeg frykter en bølge av konkurser etter 20. juni

Publisert