– Reisemønsteret har endret seg. Hva du ønsker å oppleve og hvem du reiser sammen med, er viktigere enn hvor du reiser, sier rådgiver Ann-Jorid Pedersen i Mimir AS.

Hun anbefaler Fredrikstad og Hvaler å satse sterkere på natur- og kulturopplevelser i nærmiljøet.

Pedersen, som i mange år var leder for reiselivssatsingen i Fredrikstad og Hvaler, ga sine råd til bedriftene på Fredrikstad Næringsforenings frokostmøte onsdag.

Ønsker å møte lokalbefolkningen

Pedersen fortalte om en bransje som var i sterk forandring før nedstengningen i mars i fjor.

Nærkontakt med lokalbefolkningen blir stadig viktigere for besøkerne. De forventer å få meningsfulle opplevelser, og vil utvikle egne interesser under besøket. De stiller også økende miljøkrav både for reisen og oppholdet. Besøkerne vil ikke føle seg som turister og ønsker å møte fastboende og ta del i deres tradisjoner. For mange er hovedmålet med reisen å få natur- og kulturopplevelser, i samvær med andre.

Reiselivsnæringen må derfor knytte seg tettere opp til lokalsamfunnet, mener Pedersen.

Hun minner om at økende grad av digitalisering og det grønne skiftet også krever omstilling for reiselivsnæringen.

– Vi ser også at markedsføringen endrer seg. Kundens opplevelser blir stadig viktigere, sier Pedersen.

Besøkere som får positive opplevelser, formidler disse videre til familie og venner, som også får lyst til å gjøre et besøk. Nettverket blir stadig viktigere. Reiselivet blir et middel til å bygge bærekraftige lokalsamfunn.

37 millioner i skatteinntekter

Pedersen minnet også om betydningen som reiselivsbransjen har for distriktet, og for kommuneøkonomien. Reiselivsbedriftene i Fredrikstad sørget for 37 millioner i skatteinntekter i 2018.

I tillegg kommer arbeidsplasser og skatteinntekter fra varehandel, transport og kulturopplevelser.

Reiseliv var Norges femte største eksportnæring og sto for 175.000 arbeidsplasser før covid-19-pandemien.

Næringen var i vekst, også i Fredrikstad, før pandemien slo til og rammet livsgrunnlaget for flere bedrifter.

Hun nevner Tromsø, Svalbard og Lillehammer som tre reisemål som har lyktes ekstra godt med omstillingen, men Fredrikstad og Hvaler er også på god vei.

Norgesferie også i 2021

Daglig leder Maya Nielsen i Visit Fredrikstad og Hvaler sier den nye reiselivssatsingen skal bygges nedenfra, og i tett kontakt med lokalsamfunnene.

Alt tyder på at nordmenn vil legge ferien innenlands også i 2021, og det gir reiselivsbedriftene i Fredrikstad og Hvaler nye muligheter.

– Vi ønsker å få innspill til hva satsingen skal inneholde og vil en ha en så bred medvirkning som mulig, sier hun.

Ikke minst er det interessant å høre hva innbyggerne mener om reiselivstilbud utenfor turistsesongen om sommeren, som i praksis ikke er mer enn 60 hektiske dager.

Det er krevende å få besøkere til Fredrikstad og Hvaler, når pandemien setter stopp for møter, konferanser og festivaler.

Daglig leder Kjell Arne Græsdal i Fredrikstad Næringsforening opplyste at en fersk undersøkelse viste at norske familier har redusert feriebudsjettet fra 43.000 kroner til 35.000 kroner som en følge av koronapandemien, men nesten alle pengene brukes innenlands.

Mange norske turistattraksjoner fikk en sterk økning i besøket i fjor. Nå tyder alt på at vi må belage oss på kortreiste turer også til sommeren.