Saken på fylkesveien er velkjent.

Det har vært flere ulykker på den korte strekningen mellom Åsebu og Asmalsund-brua. Og i en årrekke har både innbyggere og politikere kjempet for å gjøre 80-sonen om til 60-sone.

Men: Foreløpig har engasjementet ikke ført noen steder hen.

– En utrolig merkelig prioritering

– Dette er livsfarlig. Jeg er livredd, og har hjertet i halsen hver eneste gang jeg krysser veien. At fartsgrensen ikke har blitt satt ned etter alle disse årene synes jeg rett og slett er skammelig, sier Reidar Jul Reinertsen (71), som har jobbet som yrkessjåfør i mange år.

Han bor like i nærheten av det famøse krysset. Nærmere bestemt på venstre side av veien når man kommer fra Fredrikstad. Med egen gård og hester på den andre siden av veien, er han nødt til å krysse den flere ganger om dagen.

– Det har vært flere ulykker i Rødkrysset allerede, og jeg har også sett mange nestenulykker. Bilene kommer veldig fort her. Det har vært flere som har holdt på å kjøre meg ned. Dette er et stort problem, fortsetter Reinertsen.

At man i området ved Stokken og Siljeholmen har lykkes i sin kamp om å gjøre 80-sonen om til 60-sone får han til å reagere desto sterkere:

– Jeg synes det er en utrolig merkelig prioritering. På Siljeholmen er det omtrent ikke folk, mens her er det mange som krysser veien hele året.

Rektor: – Dette er uforsvarlig

– Jeg tenker også på barn og ungdom. Jeg frykter at noen vil bli påkjørt en dag, sukker Reinertsen.

Nå håper han at 80-sonen kan gjøres om til 60- eller 50-sone.

Og Reinertsen er langt fra den eneste som etterlyser tiltak:

– Det er uforsvarlig å la de minste barna krysse denne veien. Etter at skolene på Hvaler ble slått sammen, har det blitt betydelig mer trafikk, sier Øystein Myksvoll Lande, som er rektor på Hvaler barne- og ungdomsskole.

Dette tiltaket ønsker skolen seg

– I noen tilfeller får de minste derfor tilbud om taxi. Det er en del av skoleskyssordningen, og det er derfor kommunen som betaler, så dette har jo faktisk samfunnsøkonomiske konsekvenser også, fortsetter rektoren.

Han forklarer at 10-15 elever bruker bussholdeplassen i Rødkrysset når de skal på skolen, men at et lavere antall bruker taxi-varianten.

– Dette er typisk elever som har delt bosted, og som derfor kommer med bussen fra Fredrikstad. Resten bruker vanlig skolebuss, som kjører helt opp til skolen, opplyser Lande.

Barn og unge bruker også bussholdeplassen i forbindelse med idrettstreninger og besøk på fritidsklubben på kveldstid.

– Hvilke tiltak er det skolen ønsker seg?

– Vi ønsker alle trafikksikkerhetstiltak i Rødkrysset velkommen. Å gjøre det om fra en 80- til 60-sone vil selvfølgelig hjelpe. Det mest ideelle for skolen vil være å få på plass en bru eller en undergang, som vil gjøre det trygt å krysse veien, sier Lande.

Skal vurdere saken på nytt

Nå skal fylkeskommunen vurdere saken på nytt.

– Vi skal foreta fartsmålinger og trafikktellinger. Målingene er foreløpig ikke gjennomført, skriver fylkeskommunen til Fredriksstad Blad.

En gang i mai eller juni vil fylkeskommunen bestemme seg for om de vil be Statens vegvesen om å sette ned fartsgrensen. For på fylkesveien er det vegvesenet som bestemmer.

Hvordan bestemmes fartsgrenser i Norge?

Ordfører Mona Vauger er en av mange Hvaler-politikere som engasjerer seg i saken.

– Det er positivt at fylkeskommunen vil se på saken på nytt. Dette har vi kjempet for i 20-30 år, så får vi bare håpe at det blir reelle forandringer denne gangen, avslutter ordføreren.