Det er både skuffende og uklokt at regjeringen vil ta omkamp om én times fysisk aktivitet i skoledagen. Det spenner bena under mye av det gode folkehelsearbeidet vi jobber med i fylkene.

Fylkene har fått det politiske ansvar for folkehelsearbeidet. Det meste vi omgir oss med påvirker vår fysiske og psykiske helse, så det er et krevende felt. Men en ting er sikkert – vi må starte med barn og unge for å få på plass vaner som skaper god livslang helse. Det er helt nødvendig å jobbe bevisst i skolene.

Stortinget har vedtatt at skolene skal ha én times fysisk aktivitet i skolen. Regjeringen nekter og har tatt omkamp i forbindelse med statsbudsjettet. Det er vi skuffet over. En times fysisk aktivitet betyr ikke gymtime hver dag. Det betyr at man for eksempel legger til rette for at undervisningen innimellom skjer gjennom aktivitet. I Viken ønsker vi å hjelpe skolene til å legge til rette for mer fysisk aktivitet på skolenes egne premisser og i tråd med læreplanen.

Alle skolebarn må få mulighet til å leve sunne og aktive liv. Det krever systematisk arbeid fra mange kanter. Bevegelse, kosthold og søvn er grunnleggende forutsetninger for å kunne lære. En elev som har sovet dårlig, ikke spist ordentlig og ikke er fysisk aktiv, lærer mindre. Dette vet vi. Vi vet også at norske skolebarn er for lite aktive. En ny undersøkelse fra WHO viser at et mindretall av skolebarna mellom 11 – 15 år i Norge har et aktivitetsnivå i tråd med anbefalingene om 60 minutters daglig fysisk aktivitet. Andelen norsk ungdom som oppfyller anbefalingene er lav, og fallende med alder. Vi vet også at det er store forskjeller i Viken og at barn og unge har forskjellig utgangspunkt med tanke på familieforhold, inntekt, boligsituasjon og helse. Skolene kan bidra til å utjevne noen av forskjellene. Da trengs framoverlent politikk.

I Viken har vi nå sparket vi i gang en helt ny satsing for hele fylket. Alle skoler, fra grunnskole til videregående nivå, kan søke om prosjektmidler til folkehelsetiltak som handler om fysisk aktivitet, kosthold og søvn. Dette får vi til takket være midler fra Sparebankstiftelsen DNB, som er langt mer sjenerøse enn regjeringen som har gitt oss ansvaret for folkehelsearbeidet. Det såkalte RØRE-prosjektet er videreføring av flere års godt arbeid, særlig i tidligere Østfold fylkeskommune som har jobbet systematisk med folkehelse i skolen i flere år. Der har 100 skoler deltatt i arbeidet som blant annet har gitt skolebarn gratis grøt til frokost og tilrettelagt aktivitet både i og utenfor undervisning.

Nå ruller vi ut RØRE-prosjektet i hele Viken. Vi håper på et godt samarbeid med skolene, og håper vi sammen kan være mer framoverlente enn rammebetingelsene fra regjeringen tilsier.