De 160 arbeidsplassene ved Kronos Titan er i fare. Årsaken er at regjeringen har somlet med å finne alternativ løsning for deponering av tynnsyreavfallet fra Kronos Titan. I over tjue år har restmaterialet fra produksjonen ved Øra-bedriften blitt fraktet til Langøya utenfor Holmestrand. Her har fortynnet svovelsyre blitt blandet med aske og forsvarlig lagret som en slags gips i det nedlagte kalkstensbruddet på Langøya. Syre og base blir nullet ut.

Dette har vært en god og miljøvennlig løsning for alle parter. Problemet er bare at krateret på Langøya blir fullt om fire år. Derfor må det finnes en ny løsning for deponering av avfallet fra Kronos Titan og annet spesialavfall fra forskjellig industrivirksomhet rundt om i Norge. Miljødirektoratet har pekt ut Brevik-gruven utenfor Porsgrunn som det mest aktuelle alternativet. Også Bellona-leder Frederic Hauge har ivret for denne løsningen. Det hører med til historien at det har vært kraftige protester fra beboerne i Brevik-området og fra Porsgrunn kommunes side.

Regjeringen har utsatt avgjørelsen, skjøvet problemet foran seg og satt i gang nye utredninger. Overraskelsen og skuffelsen var forståelig nok stor ved Kronos Titan da regjeringens ekspertutvalg vendte tommelen ned for Brevik-løsningen. Nå er det nye alternativer på andre kanter av landet som er i kikkerten. Det haster virkelig med å finne en ny avfallsløsning for Kronos Titan. Også andre bedrifter på Øra og i lokalsamfunnet ellers vil bli berørt dersom Kronos Titan må legge ned. Regjeringen har satt Øra-bedriften i en skikkelig knipe. Mens gresset gror, er kua i ferd med å dø.