Tidligere i år var Jernbanedirektoratet og jeg involvert i en debatt i Fredriksstad blad, der jeg påsto at regjeringen ville legge ned Gøteborg-toget. Som flere sikkert husker, endte denne debatten med at jeg måtte svare på personangrep fra Jernbanedirektoratet. Det viser seg nå at jeg tok grundig feil om at regjeringen ville legge ned togtilbudet. De kan jo ikke legge ned noe som allerede er lagt ned!

I disse dager gjenåpnes grensen for alle transportformer med unntak av persontog. Siste tilbud som startet opp på nytt var Hvaler Fjord Cruise fra Skjærhalden til Strømstad. Om noen uker starter MS Sagasund fra Fredrikstad til Strømstad. Ekspressbussen fra Oslo til Gøteborg har kjørt med et begrenset tilbud stort sett hele tiden og er nå i gang med noenlunde normal drift med opptil 11 avganger om dagen.

Men hvorfor går det ingen tog? På Vys rutetabell står det at togene er «Innstilt fram til 3. oktober i forbindelse med koronaviruset (COVID 19). Togene vil starte opp når reiserestriksjonene til Sverige oppheves». Den svenske rutetabellen gir samme beskjed. Jernbanen mellom Sverige og Danmark er åpen, så det må være den norske regjeringen som har lagt ned togtilbudet.

Hvilke reiserestriksjoner snakker vi egentlig om? Flere medier har sitert en uttalelse fra Jernbanedirektoratet om hvorfor det ikke kjøres tog mellom Norge og Sverige: «Årsaken til dette er at forventet etterspørsel vil være beskjeden selv om Regjeringen endrer reiserådene fra 5. juli. Videre må det etableres løsninger for grensekontroll etter samme modell som på flyplasser».

Regjeringen mener altså at det ikke skal kjøres tog over grensen fordi få vil bruke det og at det må etableres en teststasjon. Halden-Gøteborg kjøres ikke på oppdrag av staten, men rent kommersielt av togselskapene. Regjeringen skal altså ikke bry seg om at det er lite folk på toget. Det kan faktisk være fornuftig å kjøre nesten tomme tog.

Det som er sentralt ved et kommersielt transporttilbud, er at man må holde på de faste kundene. Folk er vanedyr og søker ikke nye reiseveier med mindre de ikke har en grunn. Når reisevirksomheten over grensen nå i større og større grad gjenåpnes, er det viktig å være der for kundene. Dersom f.eks. Vybuss ikke hadde gjenopptatt sitt busstilbud fra Oslo til Gøteborg før i oktober, ville de mistet mange kunder til konkurrenten Flixbus som kjører samme strekning omtrent samtidig. Dette er kunder de ville brukt mange år på å få igjen. Dette er grunnen til at de to konkurrerende selskapene Vybuss og Flixbus kjører hhv. 7 og 4 avganger på hverdager fra Oslo til Gøteborg. Selv om bussene nok ikke på langt nær er fulle og de trolig taper penger på enkelte avganger er det viktig å beholde kundene, som vil kjøpe mange billetter i årene som kommer.

Regjeringen har besluttet å etablere 35 teststasjoner for reisende fra utlandet på flyplasser, havner og viktige hovedveier inn til Norge. Så vidt meg bekjent betjener disse all kommersiell persontransport inn til Norge med unntak av Gøteborg-toget. Hvor vanskelig er det å etablere en teststasjon? I Halden annonserer Bane NOR Eiendom etter leietakere til stasjonsbygningens andre etasje. 500 m2 med ledig kontorplass rett ved siden av perrongen. Hvor mye anleggsgjerder, telt og gaffateip trenger man egentlig? Og med tog hver time videre til Oslo burde det ikke være noe problem å komme seg videre for de som må teste seg. Det er 15 min å kjøre fra teststasjonen på Svinesund, så det burde ikke være vanskelig å få nok personell, for de fire togavgangene til Vy. De tre nye avgangene til SJ som Jernbanedirektoratet skrøt av i mars, er nå skrinlagt. SJ har ikke engang søkt om å starte dette i 2022, men gitt regjeringens vanstyre av Østfoldbanen kan man umulig klandre dem for å kaste inn håndkleet.

Regjeringen synes kanskje det er helt greit at alle passasjerene på Gøteborg-toget finner andre reiseveier, slik at de kan behandle Østfoldbanen som en lokallinje på linje med Gjøvikbanen. Østfoldbanen betjener jo en Arbeiderpartibastion, så det skader ikke Høyre så veldig heller. Tenk på hvor mange milliarder med skatt de kan spare. Det er påfallende mye annet av regjeringens politikk for Østfoldbanen som stemmer med dette. I juni understreket Høyre sitt noe tåkelagte valgløfte om å skrinlegge dobbeltsporet til Fredrikstad og Halden og heller lappe på enkeltsporet, slik som på Gjøvikbanen. Regjeringen har også plassert Østfoldbanen sammen med Gjøvikbanen og bl.a. lokaltoget til Spikkestad i Trafikkpakke 4. De andre regiontogene rundt Oslo bl.a. på Dovrebanen, Vestfoldbanen og Kongsvingerbanen er plassert i Trafikkpakke 5. Pakke 4 er tydeligvis lokaltog og pakke 5 er regiontog.

I Vys rutetabell står det at Gøteborg-toget er innstilt fram til 3. oktober. Gitt at dagens meningsmålinger gjenspeiler valgresultatet er 3. oktober omtrent den dagen da regjeringen Solberg må gi over roret regjeringen Støre. Alt tyder på at det ikke vil være mulig å reise med Gøteborg-toget så lenge Erna Solberg er statsminister, men jeg håper jeg tar feil denne gangen også.