AP/SP-regjeringen la nylig frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett. Samferdselsminister Nygård fra Østfold foreslår at flypassasjeravgiften skal gjeninnføres 1. juli i år. Denne avgiften har kommet og gått flere ganger, men for noen år siden fikk FRP flertall for å fjerne den.

Flybransjen har vært gjennom en veldig tøff periode med pandemien og mange arbeidsplasser står i fare. En gjeninnføring av denne avgiften vil også gjøre det enda vanskeligere å få til en reetablering av Moss lufthavn Rygge.

Regjeringen argumenterer med at det er bra for klimaet om denne avgiften gjeninnføres. Det er med respekt å melde sludder og vås. Min klare anbefaling til AP/SP-regjeringen, det er ingen skam å snu.

La oss heller kjempe sammen for å få til en reetablering av Moss lufthavn Rygge, ikke motarbeide det.