Regjeringen gir 15,6 millioner kroner til utgraving av Gjellestadskipet

For første gang på over 100 år skal et vikingskip graves ut i Norge.