Vi er bekymret for at regjeringen nå dropper ett av de mest populære og viktigste tiltakene for å hjelpe kommunene å kutte klimautslipp. Det vil føre til færre klimatiltak i kommunene, i en tid der vi klart trenger «full trøkk» på alle virkemidler. Klimasats er en støtteordning i Miljødirektoratet for kommuner og fylkeskommuner som vil kutte utslipp.

Fredrikstad kommunen har fått tildelt midler gjennom ordningen til ladestasjoner, bildelingsordning, el-sykler i Borg Havn, klimaoptimal drift av svømmehallen på Kongsten, ladeopplegg for taxi og påfyll av kompetanse i kommunen for en klimavennlig transportplan. For å nå kommunens målsetningen om 60% kutt i utslipp innen 2030, er Klimasats viktig for Fredrikstad og alle landets kommuner. - Klimameldingen slår fast at kommunenes rolle i klimaarbeidet er viktig, skriver klimarådgiver Grete Rasmussen i en kronikk om regjeringens klimaplan.

Vi er svært bekymrede for at regjeringen nå ser ut til å droppe et av de mest populære og viktigste tiltakene for å å kutte utslipp i både kommuner og fylker. Dette rimer dårlig med hvor stolte de er av klimaplanen de nettopp la frem. De Grønne er kritiske til at klimaplanen er alt for lite ambisiøs, og særlig om de kutter i ordninger som Klimasats i tillegg. Allerede i statsbudsjettet for 2021 er bevilgningen til ordningen mer enn halvert, fra 232 mill kr til 100 mill kr.

Vi har stilt skriftlig spørsmål til klima- og miljøvernministeren om de vil videreføre Klimasats. På Stortinget, og i alternativt statsbudsjett, har vi gjentatte ganger foreslått å styrke Klimasats kraftig - vi vil tidoble pengene fra 100 mill. til over 1 mrd. Dette vil gi stimulans til næringslivet og få på plass konkrete tiltak raskt som reduserer utslippene lokalt i kommunene.

Eksempler på tiltak som har fått støtte rundt om ellers i Østfold er innkjøp av elektriske varebiler, utslippsfrie anleggsmaskiner, matsvinn-prosjekter og økt kunnskap om bruk av klimavennlige materialer i bygg. I kommunenes satsing på klimatiltak er vi avhengige av å få støtte til slike tiltak for å gjennomføre det grønne skiftet og slik bli et lavutslippssamfunn så snart som mulig. Husk vi har bare 9 år til vi skal ha redusert utslippene med 60%.