Det er helt riktig som Bjørn Jensen skriver at fergerutene på Byferga legges om fra 2. mars. Det er også helt riktig at fergetilbudet på Byferga fortsatt vil bli noe redusert fra 2. mars. Men dette er en foreløpig løsning, da en av fergene etter pålegg fra Sjøfartsdirektoratet må få innmontert toalett for skipperen.

FB har tidligere skrevet at Go’vakker Thora må få innmontert toalett for skipperen. Årsaken til dette er at Thora, som var den første ferga i denne klassen, ble anskaffet for å kjøre mellom Cicignon og Gamlebyen, en overfart som i realiteten tar et par minutter. Sjøfartsdirektoratet stiller krav til at passasjerskip, som våre ferger er klasset som, skal ha toalett for skipperen dersom kjøretiden mellom fergeleiene er over 5 minutter. Når Thora er tilbake fra verftet, med innmontert toalett, og det skjer etter påske, så vil rutefrekvensen på byfergene atter bli tilnærmet «som før».

Men det gjøres noen endringer. Etter påske, når Thora igjen er operativ, så vil det gå tre ferger gjennomgående fra Ålekilen til Gamlebyen. Avganger fra Gamlebyen og Ålekilen hvert 23. minutt. I tillegg vil det gå ferge fra Gressvik fergested via Værste til Sentrum og retur. Avganger fra Gressvik og Sentrum hvert 30. minutt. De som skal fra Gressvik gjennomgående mot Gamlebyen eller omvendt, må bytte ferge i Sentrum. Ventetiden i sentrum blir noen få minutter.

Årsaken til denne endringen er sammensatt. Det er i utgangspunktet svært begrenset parkering ved Gressvik fergested. I tillegg benytter fergereisende, som er avhengig av å kjøre egen bil til området Gressvik fergested, parkeringsplassene ved Gressvik torg. Dette skaper utfordringer for handelsnæringen på Gressvik torg. Ålekilen er etablert som nytt fergeleie, og det er ønskelig at de som må benytte egen bil for å komme til ferge på vestsiden av byen, kjører til Ålekilen hvor det er svært gode parkeringsmuligheter.

I tillegg skal hele Gressvik fergested rehabiliteres og utvikles inneværende år. Dette arbeidet starter tentativt til sommeren. Anleggsarbeidet på Gressvik fergested vil i perioder medføre begrensninger for fergedriften fra Gressvik. Når fergestedet er ferdig rehabilitert og utviklet og vil fremstå som et moderne fergested, vil det ikke være mer enn noen svært få parkeringsplasser på dette fergestedet. Imidlertid vil det bli både servicehus for publikum og gode sykkelparkeringsløsninger.

Totalt sett er omleggingen av rutene og utviklingen av Gressvik fergested en kraftig styrking av det totale fergetilbudet. Men jeg ser også samtidig at noen vil måtte endre reisevanene sine og i stedet benytte Ålekilen i stedet for Gressvik fergested. Det er gjort brukerundersøkelser rundt disse endringene som nå skjer, og mer enn 83 prosent av dem som ble intervjuet var av den oppfatning at dette blir en forbedring av fergetilbudet generelt, og ikke minst et svært forbedret parkeringstilbud i forbindelse med ferge fra vestsiden av byen.