Den siste tida har strømprisen satt stadig nye rekorder. På mandag 6. september kostet strømmen i vår region om lag 147,96 øre per kilowatt-time på kraftbørsen. I vinter kan en familie i Fredrikstad risikere å måtte punge ut med 2000 kroner ekstra i måneden, ifølge kraftanalytikere. For industrien i Fredrikstad snakker vi om millionutgifter.

Det enkleste grepet for å redusere strømprisene er å redusere elavgiften. Høyre og Frp har på åtte år økt elavgiften med nær 50 prosent. Senterpartiet vil om vi kommer i regjering allerede i statsbudsjett for neste år bidra til å redusere elavgiften slik vi har vist i våre alternative statsbudsjett.

Det andre grepet som bør gjøres er å sørge for at vi utnytter det potensialet vi har i vannkrafta. Å bygge ut ny energiproduksjon er ofte forbundet med konflikter. Derfor er det klokt å ta ut det potensial som er i eksisterende vannkraft. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har anslått at det er hele 7,6 TWh å hente ved å oppgradere og utvide dagens norske vannkraftverk. Altså uten legge nye fosser og elver i rør. Dette tilsvarer strøm til hele Oslo.

I 2019 var Vamma i Glomma ferdig utbygd og satt i drift, nå ønsker eierne av Vamma å ta ut restpotensialet også i Kykkelsrud og Sarpefossen. Utfordringen er at dagens kraftskattesystem gjør en slik utbygging ulønnsom. Senterpartiet vil derfor endre kraftskatteregimet, redusere grunnrenteskatten, slik at utbygging og utvikling av eksisterende kraftverk kan gjennomføres.

Det siste grepet er å stanse bygging av nye eksportkabler for strøm. Senterpartiet sier et klart nei fordi flere utenlandskabler vil gi dyrere strømpris i Norge.