Da Fredrikstad ble omtalt i ærverdige New York Times for drøyt fem år siden (4. april 2015) handlet saken om åtte unge menns krigsferd til Midtøsten. Tittelen på artikkelen lød «En norsk by med rørledning til jihad i Syria». Gutter oppvokst i Lisleby på krigseventyr i Syria? Verden var blitt mindre.

Hva driver opprørere til å bygge opp en egen stat? Hvordan greide ekstremister å styre åtte millioner mennesker i et område på størrelse med Storbritannia mellom 2014 og 2017?

Rebellstaten IS – akronymet til ‘Den islamske stat’– ble til parallelt med krigene i Irak etter 2003 og i Syria etter 2011. Det er viktig å minne om at IS var en gruppe opprørske ekstremister som kalte seg en stat. Sommeren 2014 opprettet IS et ‘kalifat’ i landområder som tilhører to eksisterende stater – Irak og Syria. Innenfor sitt langstrakte geografiske territorium overtok IS statens funksjoner.

Måten IS bygde og styrte over statlige funksjoner var ikke ulikt bygging av stater opp gjennom historien. Oppgavene IS tok for seg hadde fellestrekk med statsbyggingsprosesser beskrevet av den norske statsviteren Stein Rokkan (1921 – 1979). For det første, IS krevde inn skatt for å beholde makta ved hjelp av kemnere, militsgrupper og ordenspoliti.

For det andre, IS presset befolkningen til å ha én sann tro, nemlig deres ekstreme og puritanske forståelse av islam. Her var det ikke rom for religiøse minoriteter som kristne grupper eller jezidier. Sjiamuslimer ble bannlyst som kjettere, noe som banet veien for legitimering av massedrap på sivile, inkludert åndsfrender.

Les også

Møter det ekstreme med en mur av motstand

For det tredje, IS overtok eksisterende domstoler og lagde egne provisoriske juridiske råd som avsa dommer i henhold til deres religiøse doktriner.

For det fjerde, IS sørget for utdanning, helsetjenester, vann- og elektrisitetsforsyning. Det ble for eksempel dannet byråkratier for organisering og omfordeling av olje, jordbruk og fisk.

Noen trekk for statsbygging skiller seg likevel fra regulær statsbygging, slik Rokkan skisserte opp. I stedet for å sette grenser og forsvare disse var IS i kontinuerlig krig langs alle sine grenser. Et annet trekk er bruken av digital massekommunikasjon, musikk og sosiale medier for å oppildne til ‘den store sak’, nemlig kalifatet. Et tredje trekk var at IS inviterte krigere og «rettroende muslimer» fra hele verden til å komme til Syria og Irak og delta i kampen for en stat i overensstemmelse med deres sære forståelse av shari’a.

Ekstremismen ga seg utslag på flere måter. Total kjønnssegregering mellom kvinner og menn ble praktisert i Mosul, den største byen IS hadde kontroll over mellom 2014–2017.

Full tildekking av kvinner gjorde arbeidsdagen til leger og sykepleiere nærmest umulig. Reglene ble imidlertid ikke overholdt like strengt for IS-medlemmer. En mannlig lege beskrev absurde scener som oppsto: «Jeg kunne ikke måle blodtrykket på en kvinne fordi hun ikke fikk lov til å vise meg armen. En gang kom ei 16 år gammel jente til akuttmottaket etter et luftangrep. Jeg skyndte meg til for å forsøke å redde henne, men jeg fikk ikke lov av IS fordi jeg var mann. Jeg argumenterte med at hun kom til å dø, men de sa at jeg skulle la henne dø, Gud bestemte. Jenta døde, og hver gang jeg tenker på det får jeg lyst til å gråte.»

Innbyggerne i Mosul fikk presentert en slags sosial kontrakt hvor de ble lovet beskyttelse og offentlige tjenester i bytte mot lydighet. IS hentet søppel, leverte vann og elektrisitet. Et helsesystem tilgjengelig for alle innbyggerne ble lovet, selv om det etter hvert ble så som så med evnen til å levere helsetjenester.

Et av de meste drastiske grep IS gjorde for å endre samfunnet i et lengre perspektiv var forsøk på en total reform av utdanningssystemet. Brorparten av høyere utdanning ble stengt, med visse unntak som medisin og ingeniørstudier. I grunnutdanningen, derimot, utarbeidet IS rundt seksti nye pensumbøker basert på sitt verdenssyn. Disse skulle brukes i undervisningen av barn og unge. Lærerne ble instruert i hvordan de skulle legge om undervisningen for å oppdra elevene i en militarisert tankegang.

Heldigvis er det sjelden at rebellstater overlever over tid. Veldig få av opprørsstater vedvarer i mer enn ett år. IS ble fragmentert og oppløst mot slutten av 2016.

Statsbyggingsprosjektet til IS mislyktes. Noen av de krigslystne unge mennene fra Fredrikstad mistet livet i Syria, og andre soner straffer både i Norge, i Syria og i Irak.

Vil du vite mer om hvorfor og hvordan krigsbrutalitet ble omgjort til markedsføringsstrategi som igjen tiltrakk seg unge menn i vår by kan du komme og høre på gjesteforedraget og panelsamtalen om «jihadister som statsbyggere» torsdag 22. oktober. Foredraget er basert på doktorgraden Mosul under ISIS: Eyewitness Accounts of Life in the Caliphate (Becker Aarseth, 2019) basert blant annet på forskningsopphold i Irak mellom 2016 og 2018. Mer enn femti personer som jobbet i utdannings- og helsesektoren ble intervjuet.

Velkommen til Fredrikstad folkebibliotek!

Grunnet smittevern må gratisbillett hentes ut på forhånd.

Les også

Terrorgata, kebab og masse kjærlighet