Rambøll legger ned avdeling i Fredrikstad

Rambøll legger ned sin avdeling for tekniske systemer i Fredrikstad. 11 ansatte blir berørt.