Gå til sidens hovedinnhold

Rådmannen i Råde har fått misvisende juridiske råd uten å ane uråd

Artikkelen er over 1 år gammel

Finn Krohn påpeker det han mener er klare feil i den juridiske vurderingen Råde kommune har bestilt av advokatfirmaet Hammervoll Pind i den 16 år gamle bryggesaken.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Jeg viser til referat i Fredriksstad Blad fra formannskapet i Råde, der formannskapet behandlet notatet fra Hammervoll Pind om bryggesaken min. Det går klart fram av notatet at advokatene ikke har evnet å sette seg inn i sakens faktum. Det legges for eksempel til grunn at jeg ble ilagt tvangsmulkt fordi den foretatte rettingen ikke er i overenstemmelse med pålegget. Dette er jo helt feil da den vanvittige tvangsmulkten ble gitt i 2010-11. Jeg foretok retting etter at saken var avsluttet i domstolene i 2018.

Domstolen har ikke vurdert rettingen min, herunder reetablering av sideplattingen. Advokatene har lagt til grunn at kommunen har vurdert at jeg ikke har oppfylt rettingspålegget. Dette er også feil da kompetent myndighet i kommunen aldri har vurdert rettearbeidet. Videre legger advokatene til grunn at jeg aldri har vært interessert i å oppfylle rettingspålegget. Denne «informasjonen» må ha kommet fra administrasjonen.

I det hele tatt oppleves denne voldsomme asymmetriske krigføringen som min lille familie og jeg blir utsatt for av det offentlige som hinsides det meste.

Det framgår tydelig av notatet at advokatene ikke har tilstrekkelig kjennskap til plan- og bygningsloven. Mener virkelig advokatene at kommunen skal søke seg selv for å utføre tvangsrettingen? Det er vel derfor de mener at i tillegg til alle millionene kommunen allerede har påført meg, skal jeg også ilegges et overtredelsesgebyr? Dette er jo så bak mål at all veiledning fra dette advokatfirmaet umulig kan tas på alvor.

Hadde kommunen hatt skikkelig juridisk kompetanse, hadde denne saken aldri eksistert og i alle fall ikke pågått i 16 år (med nå åpenbar utsikt til forlengelse). Jeg gårutfra at formannskapet ønsket en ny og uhildet vurdering av bryggesaken på grunnlag av lagmannsrettens dom. Advokaten har ikke redegjort for forståelse av dommen.

Eiendomsretten står sterkt i Norge. Den er beskyttet av Grunnloven og menneskerettighetene. Man har rett og plikt til å reparere sin eiendom. Det er bare vesentlige reparasjoner som er søknadspliktige. Kommunen advarte meg ikke. Det var tvilsomt om reparasjonen var søknadspliktig. Det følger av legalitetsprinsippet at kommunen må ha hjemmel for ikke å godkjenne en søknadspliktig reparasjon. Den eneste hjemmelen kommunen hadde til å nekte å godkjenne reparasjonen var skjønnhetsparagrafen, og da skjønner alle andre enn forvaltningen hvor vanvittig denne saken er. Man må være klar over at straffeloven har bestemmelser om fengsel inntil to år for tjenestefeil.

Jeg er nå fullstendig lei av at kommunen i all offentlighet gjentatte ganger framstiller meg som en grunneier som tar seg til rette og bedriver ulovligheter. Jeg vil minne om en viss propagandaminister som i sin tid sa at hvis man repeterer en løgn ofte nok, så vil den bli trodd. Ekstra ille er det når det kommer fra offentlig myndighet. Det er da ikke slik vi vil ha det i dette landet nå? I det hele tatt oppleves denne voldsomme asymmetriske krigføringen som min lille familie og jeg blir utsatt for av det offentlige, hvor de har lagt ned utrolige økonomiske ressurser og enda mer medarbeider- og advokatarbeidstimer, som hinsides det meste. Dette lar seg godt illustrere med det skrekkscenario Fredrikstads flotte kunstmaler Bendik Riis malte i 1954 i forbindelse med en utkastelse det offentlige tvang familien til i en nå svunnen tid.

Les også

Fylkesmannens klima- og miljøvernavdeling peker på mulig løsning i bryggestriden i Saltnes: Lavere rekkverk

Kommentarer til denne saken