I det klokka slår 11.11 onsdag 20. september er norsk radio for alvor på vei inn i en ny tidsalder. Det er de riksdekkende stasjonene som forsvinner fra FM-nettet på radioen din. Mange må derfor oppgradere radiosystemet sitt for å høre på favorittkanalen.

Meld inn egne erfaringer

Stortinget vedtok allerede i 2011 at FM-nettet skulle stenges ned iløpet av 2017. Slukkingen foretaes i seks etapper. I Østfold, Oslo, Vestfold og Akershus stenges nettet 20. september. I Troms og Finnmark, som den siste regionen, stenges FM-nettet den 13. desember 2017. Det er de riksdekkende stasjonene som forsvinner, norske lokalradiostasjoner fortsetter sine sendinger på FM-nettet.

Fredriksstad Blad kan i samarbeid med Amedia og radio.no presentere et kart som forteller deg hvor du har dekning på DAB-nettet i Norge. Det er også mulig for brukere å melde inn opplevde dekningsavvik. Klikk deg inn på kartet i bunnen av saken.

Fakta om DAB:

Får du ikke inn DAB til tross for at kartet forteller deg at du skal ha dekning? Her er de mest utbredte årsakene til manglende mottak av DAB signaler og hva du kan gjøre med det:


Sjekk antennen! 
Spesielt viktig i bil. Antenner skal monteres loddrett og jordes dersom det kreves. Trådantenner gir dårligere mottak, spesielt om de ikke festes i et vindu. 

Gjør kanalsøk 
Mange får inn DAB-sendere fra flere regioner. Dette gjelder spesielt dersom du bor nær en regionsgrense. Pass på å koble deg til din region for best dekning. Områder i Hedmark/Oppland vil for eksempel kunne ta inn svake signaler fra NRKs nett i Telemark/Vestfold/Buskerud eller Akershus/Oslo/Østfold og vice versa.

Skru på kanalfølging 
Uten denne funksjonen mister du kanaler når du kjører mellom regioner. Stasjoner kan ha ulikfrekvens i ulike regioner, akkurat som på fm. Ofte betegnet som «kanalforfølgelse», «Service following», «Alternativ frekvens" eller "DAB to DAB" 

DAB i tunneler 
Dekningen i tunneler er ikke ferdig utbygd i regioner hvor fm-nettet ikke er slukket. Tunneler som har hatt fm skal også få dab. Se når tuneller der du ferdes får DAB på radio.no/dekning 

Velg godt utstyr 
Kjøper du dårligere utstyr enn du hadde med fm vil kvaliteten nødvendigvis bli dårligere med dab. 

Ulik dekning 
De kommersielle kanalene (P4, Radio Norge, osv) har ikke like god dekning som NRK. Kanalene er selv ansvarlige for å bygge ut dekningen. 

Meld feil og få hjelp med mottaket 
Digitalradio Norge hjelper radiolytterne med overgangen til digital radio. Meld fra på radio.no om du om du har dekningsproblemer. I de fleste tilfeller får man råd og hjelp som gir DAB-mottak. 

Kilde: radio.no