Søndag reiser Siri Martinsen (Ap), Anne-Kari Sønsterød og Erik Lindbæk Kruse fra Fredrikstad kommune til Washington, invitert av den amerikanske ambassaden i Norge. I løpet av en uke skal de møte representanter for organisasjoner og myndigheter som er engasjert i kampen mot radikalisering og ekstremisme.

– Det var svært hyggelig å bli spurt. Jeg ser dette som en fjær i hatten for Fredrikstad, en anerkjennelse av arbeidet som er lagt ned, sier Siri Martinsen, leder i oppvekstutvalget, til FB.

600 har fått opplæring

Lislebyveien kom i søkelyset etter at sju innbyggere hadde reist til Syria for å krige for IS. Bystyret satte inn mottiltak for å forhindre rekruttering. Formannskapet ble oppdatert om innsatsen mot radikalisering og voldelig ekstremisme.

Prosjektleder Erik Kruse fortalte om et undervisningsopplegg for ungdomsskolene og om kunnskapsoppbygging. Bekymringsmeldinger følges opp, og det er nært samarbeid med politiet og lag og foreninger.

Teamet har fått laget en veileder for alle som jobber med barn og unge – i kommunen, på skoler, i barnevernet og i frivillige organisasjoner. Denne gir hjelp for dem som er bekymret for at ungdom er i ferd med å bli rekruttert til ekstremistiske miljøer. 600 har fått opplæring om hvordan de kan være med å forhindre rekrutteringen.

– Ut fra PSTs trusselbilde har vi konsentrert oss om høyreekstreme og voldelig-islamistiske miljøer, opplyste Kruse.

Tettpakket program

Tre byer er valgt ut til USA-reisen: Fredrikstad, Kristiansand og Skien. Deltagerne får møte muslimer i Washington og høre om deres arbeid mot radikalisering. De skal også besøke Holocaust-museet og møte ansatte i Utenriksdepartementet.

Tirsdag reiser de tre fra Fredrikstad til Minneapolis og samtaler om integrering, innsats mot ungdomsledighet og kamp mot cyber-kriminalitet.

– Amerikanerne vil gjerne vite mer om hvordan vi har engasjert lokalsamfunnet og om samarbeidet med frivillige organisasjoner, sier Martinsen.

Hensikten med reisen er å skape nettverk og lære av hverandre. Martinsen sier hun gjerne vil høre om hvordan arbeidet er lagt opp i USA og om de to andre byenes erfaringer.

– I hvilken grad har dere klart å redusere rekrutteringen?

– Det er vanskelig å måle. Bystyret har sørget for penger til det forebyggende arbeidet, engasjementet er høyt og de ansatte har gjort en god jobb.