Tidligere i uken ble det kjent at Fredrikstad kommune ikke hadde søkt om penger fra Kulturdepartementet til arbeidet mot radikalisering, til tross for at Fredrikstad er en av kommunene i landet med flest fremmedkrigere.

LES OGSÅ: Vil fortsatt gå med våpen

Sarpsborg kommune fikk 160.000 kr til å forebygge radikalisering. Kirkens Bymisjon i Østfold fikk 350.000 til arbeid med å bygge bru mellom religiøse grupper.

Står ikke i postlisten

Nygård sa til NRK at han ikke visste at det var utlyst penger til dette arbeidet. Fredriksstad Blad har studert kommunens postlister og finner ikke noe brev om tilskuddsordningen.

LES OGSÅ: Sjokkert over terroren i Paris

Kulturdepartementets informasjonsavdeling opplyser at det 2. oktober i fjor ble sendt en e-post om tilskuddsordningen til KS, Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, Norges Kristne Råd og Islamsk Råd Norge. Tilskuddet ble lyst ut på departementets hjemmeside og på www.Radikalisering.no.
Departementet mottok rundt 70 søknader. En søknad som ikke nådde opp, kom fra Bibliotekutvikling Østfold.

LES OGSÅ: Felles innsats mot radikalisering

Fortellerkompetanse

Bibliotekets prosjekt skulle nettopp forebygge den stadig økende radikaliseringen blant unge i Østfold og i Fredrikstad spesifikt.

Fredrikstad bibliotek ønsket å etablere en fortellergruppe som skulle styrke innvandrernes ferdigheter i språk slik at de selv kunne kommunisere sine livsfortellinger. 

Torsdag beklaget ordfører Jon-Ivar Nygård i formannskapet at kommunen ikke søkte om penger. Fredrikstad og Sarpsborg har i samarbeid med politirådene henvendt seg til justiskomiteen og bedt om penger til et prosjekt, anslått til fem millioner.

LES OGSÅ: Skal få de unge på rett kjøl

Nygård ønsker også penger fra kultursektoren. Peter Kuran (H) nedtonet kritikken mot ordføreren.

– Det er en tabbe at vi ikke har søkt om penger til arbeidet mot radikalisering. Men saken har flere sider. Brevet om tilskuddsordningen står ikke i postjournalen, sa Kuran til FB.
Nå viser det seg altså at kommunens bibliotek søkte.