Ved hjelp av prosjektmidler fra Arbeids- og velferdsdirektoratet skal det gjøres en innsats mot denne utviklingen.

LES OGSÅ: Fredrikstad får 1,5 millioner kroner til bekjempelse av radikalisering

Ettårig prosjekt

Til å lede det ettårige prosjektet søker Fredrikstad kommune etter en ny medarbeider, som administrativt skal sortere under kommunalsjef for utdanning og oppvekst.

Prosjektlederens skal i følge stillingsbeskrivelsen blant annet vurdere innsatsområder, prioritere og iverksette tiltak knyttet til kompetanseheving, og arbeide med forebygging og oppfølging.

Det vil også bli tillagt stillingen et ansvar for å bygge videre på relasjoner inn mot ulike trossamfunn og frivillige organisasjoner, i nært samarbeid med en allerede etablert koordineringsgruppe.

Denne gruppen har medlemmer både fra utdanning og oppvekst og helse og velferd.

LES OGSÅ: Trolig IS-rettssak mot Fredrikstadmann før sommeren

Krever fenomen-kunnskap

Kommunen krever blant annet at søkeren har kunnskap om fenomenet radikalisering og ekstremisme, erfaring fra forebyggende arbeid og relevant, høyere utdanning innen pedagogikk, samfunnsfag eller helse- og sosialfag.

Siden prosjektet har begrenset varighet, er det ønskelig at vedkommende kan tiltre så snart som mulig.

LES OGSÅ: – Syria er som en ny start i livet