Råde får langhus etter eldgammel modell

Artikkelen er over 2 år gammel

Råde får et spektakulært kulturhus på 1800 kvadratmeter, etter modell av Nordens eldste langhus fra eldre romertid, som ble funnet i Råde i 2003. Styringsgruppen har bestilt presentasjonsbrosjyre og -video, som skal bidra til å skaffe nok penger.