Det er Fagforbundets Pensjonistforening, Råde, og Pensjonistforbundet Østfold som går sammen om å stifte den nye foreningen.

Stiftelsesmøtet blir på Bøndernes Hus, og foreningene ønsker velkommen til en formiddag hvor kultur, samhold og viktige eldrepolitiske saker står på dagsorden.

Hovedtaler på møtet er organisasjonssekretær Rune Bugge Persson fra Pensjonistforbundet sentralt.

Bjørnar Spydevold og Kari Stokke står for det kulturelle innslaget på stiftelsesmøtet.

Det blir også orienteringer fra Ragnhild Karlsen fra Fagforbundets Pensjonistforening, Råde og fra Gerd Skovdahl fra Pensjonistforbundets avdeling i Østfold.