Samler all våpenforvaltning i Råde

Av

Øst politidistrikt stenger kontor på Lillestrøm.

DEL

Fra mandag 17. september vil all våpenforvaltning i Øst politidistrikt utføres ved forvaltningsseksjonen i Råde, skriver Øst politidistrikt i en pressemelding onsdag.

I dag er våpenforvaltningen geografisk plassert på to steder, i Råde og Lillestrøm. Flyttingen innebærer at publikum ikke lenger har anledning til å møte i Lillestrøm i forbindelse med generelle våpenspørsmål.

– Våpensøknader og våpen og ammunisjon til destruksjon kan imidlertid fortsatt leveres ved enhver politistasjon eller lensmannskontor i distriktet, sier Heidi Vinsrud, leder av forvaltningsseksjonen i Øst politidistrikt.

– Antallet personer som fysisk har møtt opp i Lillestrøm er så lite at det ikke er ressursmessig forsvarlig å betjene en egen informasjonsskranke. Vi velger å bruke disse ressursene til saksbehandling, sier Vinsrud.

Bakgrunnen for flyttingen er Politidirektoratets føring om at det kun skal være ett våpenkontor per politidistrikt.

– Vi får nå samlet kompetansen på ett sted, noe som vil gi mer kvalitet i behandlingen av våpensøknader og andre saker som har med våpen å gjøre. Søknader om våpentillatelse og innlevering av våpen og ammunisjon kan fortsatt gjøres ved enhver politienhet i distriktet, så publikum vil i liten grad bli berørt, sier Vinsrud.

Artikkeltags