Råde støtter Bane NORs forslag til ny jernbanekorridor

Bane NORs anbefalte korridor for ny jernbanelinje gjennom Råde støttes av bygdas politikere, selv om flere innbyggere vil bli svært negativt berørt.