Hjemmebaserte tjenester i Råde har et merforbruk på 11 millioner kroner

Artikkelen er over 3 år gammel

Merforbruket på nesten 11 millioner kroner kommer frem i kommunens tertialregnskap som skal behandles i kommunestyret i Råde torsdag kveld.