Gå til sidens hovedinnhold

Råde-jenta som topper partiets liste: Et budsjett med KrF-avtrykk

«Dette er bare noen av gjennomslagene KrF har fått i neste års budsjett, men det viser at et KrF i posisjon gir resultater.»

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det vedtatte statsbudsjettet er fullt av gode KrF-gjennomslag.

Enigheten om statsbudsjettet for neste år er noe KrF kan være svært stolt av. KrF tar i regjering grep for å sikre både Norge, men også verdens utsatte, en vei ut av pandemien. Det KrF har fått til på blant annet internasjonal solidaritet, store økonomiske løft for familiene og en offensiv eldrepolitikk for neste år er veldig gledelig.

Pandemien, som er en krise for Norge, har vist seg å være en katastrofe for verdens fattigste. Ifølge Verdensbanken er fattigdomsbekjempelsen i verden satt tilbake med seks til sju år, og økonomisk bistand til hardt rammede land er helt essensielt i tiden fremover. Budsjettforhandlingene har vist at KrF er garantisten for at Norge tar sitt ansvar og bidrar til å bekjempe fattigdom i verden gjennom at det gis en prosent av BNI til bistand. Det har vi sørget for også for neste år, noe som er en stor seier. Samtidig skal Norge også neste år ta imot et høyt antall kvoteflyktninger, 3000 i tallet, som viser at vi har en offensiv og solidarisk flyktningepolitikk.

Dette budsjettet gir også familier et tydelig løft og sørger for større valgfrihet til den enkelte familie. Barn som har hatt en god barndom har verktøyene de trenger for å mestre voksenlivet. Derfor må en ansvarlig familiepolitikk legge grunnlaget for trygg oppvekst, bedre livskvalitet og dermed økt deltagelse og inkludering i samfunnslivet.

For å styrke småbarnsforeldrenes økonomi, øker vi barnetrygden med 3 600 kroner i året for barn opp til fylte seks år. Dette utgjør 300 kroner i måneden og økningen skal gjelde fra 1. september 2021. Dette innebærer at barnetrygden de siste to årene har økt med 7 200 kroner i året for denne aldersgruppen. Dette er en historisk satsing og en treffsikker måte å nå de familiene som har minst på.

Et annet viktig tiltak for å hjelpe familier som sliter økonomisk er engangsstønaden som vi øker fra 84 720 kroner til 90 300 kroner fra 1. januar 2021. Det er en støtte til de familiene som ikke får foreldrepenger. Fra 2013 har KrF sørget for å nesten tredoble denne støtten slik at de som ønsker det skal ha muligheten til å få barn når det passer best i livene deres, og ikke være begrenset til når det passer best økonomisk.

KrF ønsker at alle barn skal ha mulighet til å delta i fritidsaktiviteter. For familier med lave inntekter er det vanskelig å betale for dette når regningen kommer. Derfor har KrF innført fritidskortet som skal brukes til å dekke deltageravgifter til fritidsaktiviteter. Vår ambisjon er at alle barn i Norge skal få muligheten til å benytte seg av dette kortet som foreløpig bare er tilgjengelig i enkelte deler av landet. Vi bruker derfor 120 mill. kroner til å videreføre og utvide prøveprosjektet med fritidskort for alle barn fra 6 til fylte 18 år.

De eldres situasjon under pandemien har blitt satt på dagsorden i samfunnet, og for å motvirke isolasjon blant eldre er det satt av 400 millioner. Pengene skal blant annet gå til teknologi mot ensomhet, besøksvenner, aktiviteter på sykehjem og spisevenner, for at de eldre få noen å spise middag sammen med. Det kan være krevende å bo med en som for eksempel har demens, og gjennom disse midlene sikrer vi også avlastning for dem som tar vare på partneren sin. I tillegg er det penger til aktivitetstilbud til langtidsboende ved sykehjem og beboere i omsorgsboliger med heldøgns bemanning. De frivillige organisasjonene er viktige i dette arbeidet, og de får 60 millioner kroner for å motvirke ensomhet og stimulerer til aktivitetstiltak for eldre.

Dette er bare noen av gjennomslagene KrF har fått i neste års budsjett, men det viser at et KrF i posisjon gir resultater.

Kommentarer til denne saken