Råde Høyre svarer Frp: Pastor Kent på ville veier

–  Et enstemmig kommunestyre vedtok i 2017 en handlingsplan mot mobbing i Råde-skolene. Det er å håpe at Råde Frp vil bidra konstruktivt i det videre arbeidet mot mobbing, skriver .Ole Jonny Martinsen og Glenn Håkon Melby.

– Et enstemmig kommunestyre vedtok i 2017 en handlingsplan mot mobbing i Råde-skolene. Det er å håpe at Råde Frp vil bidra konstruktivt i det videre arbeidet mot mobbing, skriver .Ole Jonny Martinsen og Glenn Håkon Melby. Foto:

Av

Høyres Martinsen og Melby avviser påstandene fra Frps Kent Wigardt om at mobbing i skolen blir neglisjert og at «man har skapt en skole totalt uten kristen moral og lære»: – Her vil vi anbefale at pastor Kent kontakter Utdanningsdirektoratet for å tilby dem sin ekspertise i rettroenhet og gudfryktighet.

DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er veldig synd at Råde Frps gruppeleder og formann Kent Wigardt ødelegger en viktig debatt om mobbing i skolen ved å trekke inn så mange andre forhold. I en lang hardang av et innlegg i Fredriksstad Blad 11. mars 2020 påstår han at Råde kjennetegnes av mobbing i alle ledd – fra barneskole til kommunestyre. Påstanden underbygges av et sammensurium av egensnekrede politiske standpunkter, personlige korstog og anekdoter fra sidelinjen.

Debatten om mobbing i skolen er og blir viktig for oss som skoleeiere, ombudsmenn, foreldre og medmennesker. Mobbing er uakseptabelt, og det er viktig å sette inn gode tiltak allerede fra de tidligste skoleårene.

Wigardt viser til tall fra Utdanningsdirektoratet, som viser at 20 prosent av elevene i 7. trinn ved Karlshus skole opplever at de har blitt mobbet siste månedene. Selv om tallene for Råde kommune som helhet er noe lavere, så la oss være enige om at dette uansett er uakseptabelt. Et enstemmig kommunestyre vedtok i 2017 en handlingsplan mot mobbing i Råde-skolene. Her peker vi blant annet på RESPEKT-programmet, som er et nasjonalt anerkjent program for å redusere problematferd. Det er å håpe at Råde Frp vil bidra konstruktivt i det videre arbeidet mot mobbing i Råde-skolene.

Den eneste saken i kommunestyret som Wigardt har markert et politisk standpunkt i, var i spørsmålet om etablering av vinmonopol i Råde. Innbyggerne vil nok huske Fremskrittspartiet som det eneste partiet som stemte imot etableringen!

Fra å sparke inn åpne dører om barns skolemiljø, går Wigardt videre med å blande inn en lang rekke andre forhold i sin kronikk. Blant annet fortsetter han sin åpenlyse mobbing av Høyres gruppeleder Frederikke Stensrød, slik vi også har sett i tidligere innlegg. Han viser her til et tidligere innlegg fra Stensrød, der hun betimelig peker på behovet for en sterkere satsing på spesialpedagogikk. Hun støtter seg her til en rapport fra Barneombudet, der det slås alarm om at svært mange elever med særskilte behov tas ut fra undervisningen og at de derfor ikke får den oppfølgingen de har krav på. Dette har også Frp sentralt vært opptatt av – både på Stortinget og gjennom den borgerlige regjeringsplattformen.

Wigardt, derimot, mener at dette ikke er et problem – men at Rådeskolens hovedproblem er «lokalpolitikere og en skoleledelse som går rundt grøten og ikke makter å ta fanden ved rota.» Det er vanskelig å forstå logikken i dette, Wigardt, siden utgangspunktet her nettopp er at Stensrød og Høyre ønsker et politisk fokus på dette.

Deretter skifter Wigardt rolle, og går over i pastorrollen (som han gjerne gjør når det passer seg slik..) Det er nesten som man ikke helt tror det man leser, men han sier altså at «mobbingen er som forventet når man har skapt en skole totalt uten kristen moral og lære, disiplin og konsekvenser. Gudsfrykten som de fleste hadde for en generasjons tid siden, er helt forduftet, og vi høster som vi sår – ugudelighet, egoisme og fordervelse.»

Nå kan nok ikke politikerne i Råde kommune stå til ansvar for innholdet nasjonale læreplaner, så her vil vi anbefale at pastor Kent kontakter Utdanningsdirektoratet for å tilby dem sin ekspertise i rettroenhet og gudfryktighet.

Etter å ha kommentert den pågående «bryggesaken» i Saltnes, avslutter Wigardt med en rekke betraktninger rundt Frps manglende representasjon i kommunale råd og utvalg. Du må gjerne kalle dette utfrysing, Wigardt, men faktum er at partienes representasjon i kommunestyre, formannskap og utvalg bestemmes av valgresultatet. Ved kommunevalget i 2019 fikk Frp i Råde 8,4 prosent av stemmene – noe som er det dårligste resultatet noensinne.

Det må også legges til at det generelt har vært vanskelig å få svar fra Råde Frp på de forespørslene som er sendt – har du sjekket om du har mange uleste e-poster, Wigardt?

Men vi skal gi deg rett i at Fremskrittspartiet i Råde generelt er fraværende og usynlig i den politiske debatt. Den eneste saken i kommunestyret som Wigardt har markert et politisk standpunkt i, var i spørsmålet om etablering av vinmonopol i Råde. Innbyggerne i Råde vil nok huske Fremskrittspartiet som det eneste partiet som stemte imot etableringen av dette!


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken