Råde Frp har sendt inn en interpellasjontil kommunestyremøtet 10.12.20 om å vedta at bryggeeier Krohn har rettet pålegget fra lagmannsretten, men sier samtidig at vi kan trekke den om ordfører Rafshol finner en løsning før det. Etter åtte dager kommer ordfører med alternativer, flere ord og lite handling – i kjent stil. Råde Frp ser oss nødt til å komme med tilsvar, for viljen til å gripe muligheten for løsning, den har vært laber den siste uken, tradisjonen tro de siste 17 årene saken har pågått!

Interpellasjonen skal opp i kommunestyret

Saken er veldig klar; Finn Krohn har utført rettingen lagmannsretten påla ham og fjernet de 14 tonn sten. For at saken skal avsluttes må kommunestyret vedta at ja det har han gjort. Dette er en helt vanlig prosedyre i et kommunestyre, det å fatte vedtak. Flere av kommunestyrets medlemmer har sittet i mangfoldige perioder, og det er sjokkerende at ordfører nå sier rett ut at enkelte kommunestyremedlemmer ikke vet hva et vedtak betyr. De dette gjelder har ingen ting i et kommunestyre å gjøre, vi sitter ikke der for å spise smørbrød og hente penger, vi sitter der for å fatte vedtak.

Ordfører sier han må ha jurister for å vurdere hva det innebærer å si ja i denne saken, hvorfor i alle dager er det nødvendig å sløse skattekroner slik når kommunestyret er pliktig til å vurdere og vedta om rettelsen er gjort eller ikke. Enten så er den rettet etter pålegg, eller så er den ikke.

Ordfører burde heller på vegne av hver enkelt kommunestyrerepresentant som på tynn grunn vurderer å stemme nei i denne saken, ta kontakt med jurister som vurderer hva det vil si å stemme nei. For det kan jo tenkes at bryggeeier som mener han har rettet etter pålegget ønsker å prøve et eventuelt nei-vedtak i kommunestyret for retten.

Ordfører mener det er aktuelt med andre forslag, som å utsette saken eller sendes tilbake til samfunnsutvalget. Dette er skikkelig feigt. Har man tatt på seg å være kommunens folkevalgte ledere, så skal man ta avgjørelser i krevende saker.

Det er på tide å bryte en ukultur i Rådes forvaltning. Vi har et lovverk som er så diffust at forvaltningen får stor makt til å overkjøre eiendomsretten og individets frihet, med å stemple nei over en lav sko. I Råde så har det dessverre, som denne bryggesaken bevitner, festet seg et totalitært og nærmest marxistisk paradigme i forvaltningen. Hvor kommunen er den store Gud, og innbyggeren en stakkar som nærmest skal beklage at man bor i bygda her.

Vi innprentes fra tidlig alder at vi lever i et fritt land, men bryggesaken vitner om at sannheten er en annen. Alt er så gjennomregulert til den minste detalj, at du har ingen reell frihet over egen privat eiendom så lenge kommunen har en forvaltning som tolker det diffuse lovverket etter et marxistisk nei-paradigme.

Frp er det eneste reelle partiet for frihet i Norge, og derfor har bryggesaken vært viktig for oss. For denne saken kan ramme alle som har bosatt seg i en slik kommune som Råde. Vi vil ikke ha det slik i bygda vår. Folket skal være frie, og ikke bundet av en totalitær marxistisk forvaltning.

Nå har kommunestyret i Råde all mulighet til å rydde opp i denne saken ved å vedta ja, og samtidig signalisere at det er skjedd et paradigmeskifte i Råde hvor vi skal ha en liberal forvaltning av bygg- og planleggingsloven og verne om innbyggerens eiendomsrett og frihet.

Dialogen

Et forslag til dialog ble fremmet i kommunestyret 12.12.19 hvor Høyres Stensrød uttalte at «Vi er ikke uenige i at dialog er det beste, det er veldig velkomment. Når departementet kommer tilbake og vi vet mer, er selvsagt en rask avklaring og dialog det vi ønsker oss mest.»

Det er gått ett år siden det kommunestyremøtet. Tilbakemeldingen fra departementet som var så viktig, har vi aldri hørt noe mer om, antagelig fordi den går i Krohns favør? Representanten fra Høyre sa at en rask avklaring og dialog er det de ønsker seg mest. Vel, det er gått ett år. Ingenting er skjedd, dette bevitner at noen har en uvane å sikre at det ser fint ut i møtereferatet, mens oppfølgingen er fraværende!

Et forslag om dialog fra ordfører Rafshol og Høyre har med andre ord null troverdighet. Når Krohn attpåtil aldri får svar de siste dagene ang. møte, så vitner det om uprofesjonalitet og setter spørsmålstegn ved ordfører og rådmannens lederegenskaper.

At ordfører og rådmann brått blander inn naboene til Krohn i saken, er så sykt at vi i Frp får hakeslepp. Naboen er eier av et båthus to meter fra vannkanten, som først i 2018 ble merkverdig nok godkjent som hytte.

Bryggesaken startet i 2003 og naboen har ikke noe å gjøre i et dialogmøte mellom Krohn og Råde kommune i en sak som nå kun handler om at kommunen må avgjøre i vedtak om de godkjenner at Krohn nå etter å ha fjernet 14 tonn sten faktisk har rettet pålegget fra lagmannsretten.

At ordfører nå tar til orde for at kommunen skal blande seg inn i en eventuell sivilrettslig tvist mellom Krohn og nabo, er totalt galskap.

Det er bare én løsning i denne saken. Det er å vedta «ja» i morgen, Rafshol!