Gå til sidens hovedinnhold

Råde: Bygdedyrets lekegrind med mobbing og utfrysning fra skolegården og til øverste hold

Artikkelen er over 1 år gammel

Frp-formann Kent Wigardt slår alarm om mobbing som han mener skoleledelse og politikere neglisjerer: – Mobbingen er som forventet når man har skapt en skole totalt uten kristen moral og lære, disiplin og konsekvenser.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Ett av fem barn mobbes regelmessig på Karlshus skole i Råde kommune. Statistikken har vært tilgjengelig nå i flere uker, men fra kommunen og kommunestyret er det tyst.

Så til deg som forelder: Nå slår jeg og Råde Frp alarm! Forskning og statistikk gjennom flere tiår slår fast at et barn som opplever mobbing har en betydelig økt risiko for å bli narkoman, sosialhjelpsmottaker, kriminell og begå selvmord! Dette kan være ditt barn. Og de øvrige lokalpolitikere gir blaffen, ser en annen vei og neglisjerer ditt eller naboens barns lidelse og framtid. Vår framtid.

Samtidig som at de hårreisende tallene er kjent, velger nå Råde Høyres Frederikke Stensrød i et innlegg å overskygge fokuset på barnas lidelse med et angivelig «viktigere problem» med vaffelsteking og yatzyspilling. Snakk om å se det store bildet. Snakk om å se mennesket. Det er klart at vi skal ha fag som prioritet nummer én i Rådeskolen. Og da vil også spesialpedagogikk være nødvendig, men Rådeskolens hovedproblem for god læring er ikke primært mangel på spesialpedagogikk, men lokalpolitikere og en skoleledelse som går rundt grøten og ikke makter å ta fanden ved rota.

Både Spetalen og Karlshus skole presterer dårligere på nasjonale prøver enn landsgjennomsnittet. Skolene presterer nesten likt faglig, men på sosialt læringsmiljø er det ifølge Elevundersøkelsen to verdener. Skolene ligger 9,4 km fra hverandre, likevel er det en så lav prosentandel av elevene i 7. klasse ved Spetalen skole som svarer at de føler de blir mobbet 2-3 ganger i måneden eller oftere, at tallene ikke engang blir publisert. Etter min forståelse, er det av hensyn til den enkelte elevs rett til personvern.

Vi vil sette en tidsfrist på ett år for rektoren og skoleledelsen ved Karlshus skole, til å få fjernet mobbingen, eller ta imot sin avskjedigelse.

I perioden 2018-2019 svarte 21,4 prosent av elevene ved Karlshus skole at de følte de ble mobbet 2-3 ganger i måneden eller oftere, altså omtrent 3 ganger så høyt som landsgjennomsnittet for samme periode. For perioden 2019-2020 svarte 19,6 prosent av 7.-klassingene det samme. Med andre ord, én kommune, to vidt forskjellige utgangspunkt for et skolebarns liv og utvikling.

Mobbingen er som forventet når man har skapt en skole totalt uten kristen moral og lære, disiplin og konsekvenser. Gudsfrykten som de fleste hadde for en generasjons tid siden, er helt forduftet, og vi høster som vi sår - ugudelighet, egoisme og fordervelse.

Hakking og mobbing er et genetisk instinkt man finner over hele dyreriket, det er en simpel atferd vi mennesker må lære oss å unngå. Da trenger barna et moralsk fundament å støtte sin livslæring på. Og der svikter Rådeskolens ledelse og de styrende partiene Høyre, KrF og Sp i jobben med å være det moralske fundamentets grunnvoll og voktere.

Det er fancy nye skolebygg, iPad-er og store ord fra amerikanske pedagoger og filosofer. Det er skapt en fasadeskole uten moralsk fundament og med en skoleledelse som tydeligvis ikke er kompetent i å ta tak i mobbeproblematikken.

Ifølge FHI5 kan en atferd kalles mobbing når det er gjentagende og det er en ubalanse i styrkeforholdet mellom partene. Den eller de som mobber, må være den sterkeste parten, eller ihvertfall oppfattes slik. Mobbing er ikke konflikt, men en type overgrep mot individet. Mobbingen kan være direkte med mellom-menneskelig kontakt, mens indirekte mobbing er å spre rykter og sladder, og drive sosial manipulasjon for å bidra til at andre marginaliseres og ekskluderes. Denne informasjonen gir meg en åpenbaring om en ukultur i Råde, med åpenbar mobbing og utfrysning helt fra skolegården og til øverste hold.

Bryggesaken

Takket være Råde Frp og stortingsrepresentant Erlend Wiborgs solide jobb i kampen for sunn fornuft og forvaltning i bryggesaken har Fylkesmannen overprøvet Råde kommune og gitt dispensasjon til at moloen og betongplattingen rundt brygga til Dr. Finn Krohn kan stå. Vår kamp for at individet skal kunne få reparere egen eiendom, uten at mobbelystne medbygdinger skal kunne stikke kjepper i hjulene, har gått helt til kongelig statsråd og nå gitt resultater. En skulle tro at involverte lokalpolitikere og kommuneansatte nå stod med halen mellom bena og følte på samvittigheten, men akk nei.

Bare uker etter at bryggesaken, hvor eier er blitt forfulgt for å reparere sin lovlige brygge i vannkanten, finner en løsning. Så ønsker ordfører Rene Rafshol seg et landskaps- og natur-ruinerende hotell i vannkanten. «Ja når vi kan, nei når vi må» er visst slagordet. Rafshol, er du ved dine fulle fem?

Dette er ren mobbing og sjikane av bryggeeierens sak og rett til å reparere egen brygge. Først er lokalpolitikerne totalt autoritære og fører en nær nulltoleransepolitikk for bygging i vannkanten, for så plutselig er det fritt fram for bygging i vannkanten. Dette viser vel at saken grunn er at det er flere som ønsker å late seg i solseng langs kysten i Råde, og «får ikke jeg, skal ihvertfall ikke du»-mentaliteten til bygdedyret sitter støtt blant eder og gallen!

Råde Frp har samarbeidet med Høyre og andre partier i mange år, men plutselig er lokallaget utfryst fra alle utvalg, samarbeid og formannskap. Jeg er den eneste i kommunestyret som er holdt utenfor, da vår 2. representant av studieårsaker ikke hadde anledning til noen utvalg utenom kommunestyret. Barna i Råde har altså et kommunestyre som viser hvor lista skal ligge. Men det er håp. Ingen ukultur er for sterk til å ikke kunne endres.

Interpellasjon

Jeg og Råde Frp fremmer derfor i kommunestyret 02.04.20 en interpellasjon med konkrete tiltak for endring av mobbingen ved Karlshus skole.

Rådeskolene er allerede med i antimobbeprogrammer, men når én av fem mobbes, så må man ta affære og gjøre endringer så fort som fy. Vi vil at Rådeskolene skal få sitt moralske fundament gjennom deltagelse i Olweus-programmet. Et antimobbeprogram som forskere ved Cambridge University har vitenskapelig fastslått å være det mest effektive skoleprogrammet mot mobbing, og anses for å være et modellprogram for å bli kvitt mobbing i skolen.

Programmet baseres på fire prinsipper: Skape et varmt og støttende voksenmiljø. Sette klare grenser for hva som er akseptabel atferd. Sanksjonere på en ikke-fiendtlig og ikke-fysisk måte når uakseptabel atferd forekommer. Og at voksne på skolen og i hjemmet skal være tydelige og autoritative i sine roller som oppdragere.

Og vi vil sette en tidsfrist på ett år for rektoren og skoleledelsen ved Karlshus skole, til å få fjernet mobbingen, eller ta imot sin avskjedigelse. Ingen private bedrifter hadde latt det skure og gå med en ledelse som ikke er kompetent til jobben. Det skal ikke Råde kommune gjøre heller!

Ingen barn skal lide i Rådeskolen så lenge jeg sitter i kommunestyret, med eller uten ordførerkjedet! Og kanskje vil også de voksne lære av prosessen med å rydde opp i mobbingen i Råde, jeg tillater meg ihvertfall å håpe!

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:15.