Har han tatt for mye møllers tran, tenker mange av dere når dere leser overskriften. Nei det har jeg ikke. I desember 2020 stemte et enstemmig kommunestyre for at Råde kommune skulle være blant de tre beste kommunen i Norge på andel ansatte i privat næringsliv. I 2019 var vi den 7. beste kommunen i Norge, viser NHO sitt kommunebarometer. Mens vi i 2020 var på 4.-plass.

De siste årene har flere bedrifter valgt Råde som sitt nye sted for næring. Det er vi veldig glad for. Kommunen fisker ikke etter bedrifter i andre kommuner, men når de tar kontakt jobber vi for å vise at Råde er det riktige stedet å legge bedriften sin. På spørsmålet som kommer fra bedriftseierne om hva vi kan bidra med sier jeg: Vi har vedtatt at vi skal være «ja-kommune», vi skal være blant de tre beste i Norge på andel privat sysselsetting, og vi har beliggenhet. Beliggenhet er utrolig viktig og et av våre fortrinn.

Politikere, administrasjon og ansatte kan ødelegge mulighetene for næringsetableringer og at bedrifter føler at de må flytte fra bygda. Men det ønsker ikke vi. Vi ønsker å ha best mulig dialog med næringslivet. Derfor er vi glad for at Råde kommune er en av tre kommuner i Østfold som blir med i Kommunens Sentralforbunds (KS – kommunenes interesseorganisasjon) prøveprosjekt om næringsliv.

Hvorfor ønsker Råde kommune å være med i næringsprosjektet til KS? Råde kommune er medeier i Mosseregionen Nærings Utvikling (MNU) som er i dialog med næringslivet. Kommunedirektøren ønsker å være mer i dialog med næringslivet. I tillegg besøker varaordfører og ordfører flere bedrifter i hele bygda hver uke. Temaene er fremtidsplaner, utfordringer både lokale og nasjonale, og andre områder vi kan samarbeide om.

Dette har avdekket at kommunen og næringslivet tjener mer på enda tettere dialog som er mer systematisk enn i dag. Råde kommunestyret har enstemmig vedtatt i desember 2021 at det skal være en dag i måneden som ansatte, administrasjonen, og politikere skal møte næringslivet som forteller om fremtidsplaner, hindringer og samarbeid. Det er dette vi ønsker å få til med å være med på prøveprosjektet til KS.

Hvorfor er næringsliv så viktig for kommunen? Det er mange grunner til det.

■ De er med å skape arbeidsplasser som igjen gir skatteinntekter som brukes til velferd og andre viktige tiltak i Norge og Råde.
■ De bidrar i lokalmiljøet med å sponse lag og foreninger.
■ De kjøper tjenester av hverandre som igjen bedrer resultatet til de andre bedriftene.
■ De bidrar med å ta imot lærlinger og legger til rette for praksisplasser.
■ De kan også være med å få arbeidsledige, de uten utdanning og de som kommer som flyktninger til Råde ut i arbeid.
■ De er helt avgjørende for det grønne skifte.
■ Med arbeidsplasser følger det også nye innbyggere.

Vi er stolte over alle bedrifter som har etablert seg i Råde, de som utvider og de som kommer til bygda vår. Vi skal gjøre vårt for at dere skal trives i kommunen.

Da jeg startet med å si Råde – 1.-valg for alle bedrifter i Norge, mente jeg det? Nei dessverre, vi har ikke plass til det. Men vi ser at vi nærmer oss målet med å være blant de tre beste kommunene i Norge i andel privat næringsliv.

En av ordførers roller er å være pådriver og innovativ. Derfor vet jeg at når hele kommunestyret har satt denne målsettingen, så vil jeg utfordre dem videre. Når næringslivet skal gjøre sine valg, så skal man alltid tenke på Råde som en næringsvennlig kommune der politikerne, administrasjon, de ansatte og nærmiljøet er positive og ønsker dem velkommen.