Racha Maktabi vant delvis frem – får 412.000 kroner fra sin egen leietager

Artikkelen er over 1 år gammel

Olym­pic Brygga, sel­ska­pet bak Spenst med Morgan Andersen i spis­sen, ble fri­kjent for ett punkt i søks­må­let fra hus­ei­er Damp­skips­bryg­gen AS og Ra­cha Mak­ta­bi. Men Andersens sel­skap må be­ta­le et rest­krav på 412.000 kro­ner et­ter å ha tapt det and­re punk­tet i søks­må­let.