Odd A. Strømnes er i sitt innlegg undrende til Vy Buss sin prispolitikk på bussbilletter på våre ekspressbusser. Årsaken til at vår sjåfør avkrevde deg ekstra betaling, er at du hadde en rabattert billett, som bare er gyldig på den avgangen den er utstedt til. Siden du valgte å bytte avgang bortfalt rabatten, og du betalte derfor full pris. Et slikt mellomlegg vil minimum være 40,- kroner.

Vi har dynamisk prising på billetter, det betyr at du avhengig av kjøpstidspunkt og avgang kan finne billige billetter. Disse billettene er imidlertid kun gyldige på den avgangen de er kjøpt til. Billetter kjøpt om bord i bussene er alltid til full pris. Det vil alltid være gunstig å kjøpe billett på forhånd i våre selvbetjente kanaler på vy.no eller i Vy-appen.

Med ønske om en god dag, og god tur neste gang!