Rådmannen og ordføreren karakteriserer våre påstander som både feilaktige og kraftige. Det siste er vi enige i.

Men rådmannen og ordføreren tegner et så perfekt bilde av Hvaler kommunes administrasjon at nær sagt ingen kommune i landet kan måle seg med det. Og tro meg, vi jobber i øyeblikket med tilsvarende saker i de fleste og største kommunene i Oslofjordområdet, samt andre steder i landet.

Derimot er rådmannens beskrivelse av byggesaksavdelingen en utmerket modell som han bør legge til grunn i arbeidet med å endre avdelingens holdninger og kultur.

Rådmannen syntes det var trist å lese vår beskrivelse av tilstanden. Det har vi stor forståelse for, men det som virkelig er trist, er at han – dog indirekte – antyder at vi forsøker både «å omgå planer og lover», og «å undergrave kommunens myndighet». Det som hadde vært interessant her, er at rådmannen dokumenterer hvilke planer og lover vi har forsøkt å omgå?

Rådmannen imøtegår også vår påstand om at administrasjonens saksbehandling er preget av forskjellsbehandling, selv om vi dokumenterte dette svært grundig i vår klage. Dette gjør han til tross for at også politikerne enstemmig vedtok følgende om dette: «UPB har også forståelse for at klagers henvisning til andre hytter i et rimelig nærområde er behandlet mindre strengt enn deres hytte. Flere av hyttene ligger nærmere sjøen, mer eksponert og har et langt mer moderne uttrykk, noe en også kan se andre steder i kommunen».

Dersom byggesaksavdelingens praksis er så enestående som rådmannen og ordføreren beskriver, må alle anførslene i vårt klagebrev være feil. I så fall vil en faglig gjennomgang og vurdering av både vår sak og administrasjonens praksis generelt komme både kommunen og oss til stor nytte. Vårt firma har vært innleid i flere kommuner for å bistå med både faglig opplæring og innarbeiding av gode rutiner og holdninger. Vi skal ikke se bort fra at også Hvaler kommune vil profittere på et slikt engasjement.