I et pressemøte lørdag ettermiddag redegjorde PST-sjef Roger Berg for deres oppfatning etter masseskytingen i Oslo i natt.

PST har vært bekymet for 42-åringen siden 2015.

– Vi ser på personens bakgrunn, på hvordan handlingen ble gjennomført. Vi har kjennskap til denne personen fra før og vet han har tilknytning til et ekstremt islamistisk miljø, sa Berg og beskrev angrepet slik:

– Ekstrem, islamistisk terrorisme.

Senest i mai i år hadde de en samtale med mannen. Han er én av mange de har hatt en bekymring rundt, sa PST-sjefen.

Beredskapsnivået i Norge er hevet som følge av skytingen, inkludert en generell bevæpning av politiet.

– Det er ikke utenkelig at det kan komme følgehandlinger. Det vet vi kan skje, sa Berg, og la til at de gjør alt de kan sammen med politiet for å forhindre nettopp noe slikt.

Siktet for drap, drapsforsøk og terrorhandlinger

– Han er siktet for drap, drapsforsøk og terrorhandlinger. Det med terror er begrunnet med antall skadde, drepte og antall åsteder. Det er minst tre åsteder. Det er per nå grunn til å anta at han har hatt til hensikt å skape frykt i befolkningen. Så får vi se hva etterforskningen viser, sa påtaleansvarlig Christian Hatlo på pressekonferansen, og understreker dermed at siktelsen kan endre seg.

Politiet har ganske god oversikt, blant annet gjennom en video som viser store deler av hendelsen, og har foreløpig ikke grunn til å tro at flere personer har stått bak selve skytingen. De undersøker om andre kan ha vært involvert som medhjelpere, eller eventuelt planlegger noe nytt. Dette har de pr. nå ikke noen indikasjoner på nå, sier politiet under pressekonferansen.

To drept, 21 skadd

To personer er drept, ti har alvorlige skader og 11 er lettere skadd etter skytingen. Men ingen flere er lenger livstrudende skadd, opplyser de.

Mannen, som er norsk statsborger født i Iran, har foreløpig ikke latt seg avhøre. Han ønsket først å snakke med sin forsvarer. Advokat Cecilie Nakstad er oppnevnt som forsvarer, og snakker på morgenen med sin klient, ifølge politiet.

Det er derfor foreløpig ikke klart hvordan han stiller seg til siktelsen.

To våpen

Politiet sier de har beslaglagt to våpen – ett håndvåpen og ett automatvåpen. De har også beslaglagt mobiltelefoner.

– Det som vil skje videre er arbeidet med avdekke motiv. Det viktigste da er avhør av siktede, opplyser Hatlo.

Særlig med tanke på at angrepet var rette mot London Pub er hatkriminalitet et mulig motiv, men de etterforsker bredt, påpeker han.

Siktede er også kjent for PST, uten at politiet kunne utdype dette nærmere foreløpig.

Mannen har noen dommer fra tidligere, men på mindre alvorlige forhold sammenlignet med dette, opplyser Hatlo.

Store styrker kalt inn

– Vi har anbefalt arrangører å avlyse ytterligere arrangementer, det har de gjort. Det er på grunn av usikkerheten vi var inne på. Vi ser på om Pride kan ha vært et mål i seg selv, eller om det er andre motiv for denne handlingen.

Politiet understreker at de vil ha stor tilstedeværelse slik at andre arrangementer kan gå som planlagt – blant annet Tons of Rock og landskamp i fotball for kvinner.

– Vi mener vi skal sikre disse arrangementene på en god måte.

– Vi har tilkalt mye ekstra ressurser, og det hadde vi planlagt med tanke på Pride. Disse skal fremdeles møte på jobb selv om Pride er avlyst, sa politiinspektør Tore Soldal.

Det er betydelig skjerpet vakthold på flere objekter, la han til.

Utelukker ikke psykiatri

Under pressekonferansen får politiet spørsmål om de har en hypotese om at det kan dreie seg om psykiatri. Til det var svaret:

– Ja.

Hatlo understreker samtidig at de etterforsker bredt, og at ingen konklusjoner er trukket – ei heller når det gjelder tematikken om hatkriminalitet.

– Det som er naturlig nå, vi er tidlig på morgenen etter hendelse i natt, er å vurdere politilegen.

– Jeg rakk så vidt å gå gjennom de sakene han har hatt, men fant ikke noe i de sakene. Men det er klart, dette må vi gå grundig inn i og gå gjennom hans sykdomshistorikk, dersom han har noen, sier påtaleansvarlig Christian Hatlo.