Protesterer mot planer om blokkbebyggelse i villabebyggelsen i Karlshus

– Det er fullt mulig å fortette uten å bygge så høyt. Detaljreguleringsplanen er i strid med eksisterende kommuneplan, hevder naboer.