Prosjektlederen for dobbeltsporet har sluttet

Alf Louis Solvang som har vært Bane NORs prosjektleder for nytt dobbeltspor mellom Fredrikstad og Sarpsborg, har sluttet. Han er blitt leder av Bane NORs utbyggingsdivisjons planavdeling.