Gå til sidens hovedinnhold

Prøitz ber partikollegene Schou og Pettersen stå på for Intercity

Artikkelen er over 1 år gammel

«Min oppfordring til våre to stortingsrepresentanter fra Høyre er å jobbe knallhardt innad i egen stortingsgruppe og våre samarbeidspartnere for å slippe enda flere utsettelser.»

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Innholdsredaktør Jon Jacobsen oppsummerte godt i FB at det er 28 år siden vi begynte å snakke om dobbeltspor på Vestre linje gjennom Østfold. Etter hvert ble dette til Intercity-satsingen som har blitt mottatt som et viktig samferdselstiltak på Østlandet.

Så har det gått lange perioder med forskjellige regjeringer og flere NTP-er (Nasjonal Transportplan) som det er lagt stort og betydelig arbeid i. Alle har hatt jernbanen som et viktig tema. Likevel har vi ikke kommet lenger enn å diskutere trasévalg. Selv altså med mange utredninger har det ikke resultert i mer jernbane sør for Moss – på 28 år!

Ingjerd Schou og Tage Pettersen forsøker i sitt innlegg å svare opp påstander fra Arbeiderpartiet (Ap). Jeg tror, med lang fartstid som Høyre-politiker med samferdsel som arbeidsområde gjennom de siste 15 år, at den sittende regjering og Høyres stortingsgruppe absolutt bør argumentere mot Aps noe søkte påstander, men de må også ta tak i egen organisasjon slik at østfoldingen kan se samsvar mellom hva Stortinget har bestemt og hva som så skal ende i praktisk politikk. Jeg tror mange savner å se sammenhengen mellom vedtakene fattet i henhold til NTP og resultater.

Neste års statsbudsjett er det første og kanskje også det siste hvor Høyre kan vise seg som samferdsels- og jernbanepartiet!

Jeg tror det kan være interessant å vurdere hele vårt byråkratiske behandlingssystem. Vi bygde Østfoldbanen på seks år, og den var ferdig i 1879. Traseen som ble valgt denne gangen, er den samme i dag, mens dagens systemer med utredninger i hytt og vær gjør at vi aldri blir ferdig. Vi ønsker oss et system for å ha tilstrekkelig tiltro til vårt demokratiske system, at når Stortinget har vedtatt en sak, så er det befolkningens ønsker som skal bli resultatet. Bane NOR, Jernbanedirektoratet, NTP, samferdselskomiteen på Stortinget, Stortinget, kommuner og fylkeskommuner er alle aktive med i prosessene. Er det mulig å gjøre endringer for en mer smidig behandling slik at befolkningens forventninger kan bli bedre tilfredsstilt?

Den store debatten den siste tiden er økonomien. Altfor dyrt, sier den hittil siste samferdselsminister og sammenligner 12 milliarder som var anslaget for noen år siden, med 50 milliarder som nå er det foreløpige tallet for strekningen. En slik debatt er helt håpløs da grunnlaget for tallene ikke er sammenlignbare. Det er som å sammenligne bananer med agurker. Bane NOR vet selvfølgelig mye mer i dag enn hva de gjorde da 12 milliarder ble lansert for noen år siden. Det skulle bare mangle! Nå er det gjort flere grunnundersøkelser som gjør grunnlaget noe mer sikkert enn det var for 12 milliarder. Flere oppegående personer har registrert at det er andre parametre som må være grunnlag for om et prosjekt er dyrt eller ikke. Dette er en avsporing av debatten. Vi forventer en mer edruelig diskusjon om kostnader og nytte for samfunnet.

Les også

Fredrikstad-politikernes Intercity-tålmodighet er slutt

Som et mulig alternativ for å prøve å gi et innspill til at det er for «dyrt»: Bygg ut dobbeltspor til Rolvsøy slik at togfrekvens og personkapasitet Fredrikstad – Oslo kommer på et nivå som tilfredsstiller passasjerene. Antall passasjerer fra Sarpsborg og Halden vil neppe bli så høyt at det vil være behov for dobbeltspor, også med tanke på at det legges opp til å bruke togvogner som dobbeltdekkere.

Min oppfordring til våre to stortingsrepresentanter fra Høyre er å jobbe knallhardt innad i egen stortingsgruppe og våre samarbeidspartnere for å slippe enda flere utsettelser. Det er det som mangler og neste års statsbudsjett er det første og kanskje også det siste hvor Høyre kan vise seg som samferdsels- og jernbanepartiet! Det var jo utgangspunktet da vi vant valget i 2013!

Les også

Aspeng frykter utsettelse på 20–30 år og lanserer plan B for jernbanen: – Realistisk å få ny Grønli stasjon om fem år

Kommentarer til denne saken