Det har vært et stort fokus på boligbygging og struktur i Fredrikstad. Bak dette fokuset ligger selvsagt den kommende arealplanen for Fredrikstad. Planen har ikke vært rullert siden 2011, noe som er svært uheldig. Det skjer mye med en stor by og dens utvikling på nær ti år. Arealplanen ble sendt ut på andre gangs høring i desember med en frist for uttalelser 17. februar 2020. Som en stor grunneier i Fredrikstad følger jeg med på debatten rundt utvikling og bygging i vår kommune.

Det som er svært bekymringsfullt er kvadratmeterprisen på sentrumsnære leiligheter som skyter fart. Sist lørdag kunne vi lese en annonse i Fredriksstad Blad hvor en eiendomsmegler kan tilby en leilighet i sentrum til kr 12.750.000,- I samme avis mandag 3. februar står å lese: «Vi har satt ny prisrekord. En toppleilighet er solgt for 12,2 millioner kroner. Eiendomsmegleren er euforisk, og uttaler at han synes det er litt morsomt at de har brutt 100.000 kroners grensen per kvadratmeter.

Kan noen fortelle oss hvorfor kvadratmeterprisen på leiligheter i byen nå er rekordhøye?

Hvem er denne utviklingen morsom for? I hvert fall ikke for barnefamilier som er ønsket til byens sentrum. Det har vært sagt at man ønsker seg en mer sammensatt befolkning i sentrum av byen. Ikke kun femti og seksti pluss. Med den i utgangspunktet ønskede massive vridningen over på bygging ved knutepunkter for kollektivtrafikk, blir dette resultatet.

En helt annen sak er at barnefamilier flest ønsker seg frittliggende boliger utenfor sentrum. De er også mye rimeligere. Ironisk nok. På Nøkleby/Leie kan du kjøpe en flott enebolig i underkant av 200 kvadratmeter til kr 6,8 millioner. Sentrumsnært så det holder.

Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening er en blant mange som har advart sterkt mot det Fredrikstad kommune nå er i ferd med å gjøre. Lokale, mindre byggmesterfirmaer er svært urolig for utviklingen. Vi må flytte fokus over på hele kommunen, og utvikle også lokalsamfunnene. Vi vil ha folk boende i hele Fredrikstad. Også Torsnes som et levende og populært lokalsamfunn. Folk må inn på boligmarkedet uten å være millionærer.

Det kommer nå bekymringer fra flere hold på denne utviklingen. Tas de på alvor?

Kan noen fortelle oss hvorfor kvadratmeterprisen på leiligheter i byen nå er rekordhøye? Det har aldri blitt bygget flere leiligheter enn nå. Hvorfor øker kvadratmeterprisen til disse summene når tilbudet aldri har vært høyere? Er det politiske signaler som fører til dette? Jeg bare spør.