Endelig er det tid for lokale Pride-arrangement i Østfold! I Fredrikstad arrangeres det Pride-uke fra 16. til 22. august, og i Moss arrangeres det Pride for første gang 28. og 29. august.

Pride-markeringene representerer respekt, solidaritet, kjærlighet og samhold på tvers av legning og kjønnsidentitet. Men vi må huske at Pride er mye mer enn en folkefest og regnbuer. Pride er både klassekamp og kamp mot undertrykking. Pride er kamp for frihet og retten til å være den man er – uten stigmatisering, utestengning og trange normer.


Hvert eneste år blir utallige flagg stjålet fra offentlige og private bygg, og flagg blir brent for å vise avsky. I avisene står det om folk som blir slått ned av fremmede på grunn av legning og/eller seksuell identitet. Svært aktive høyreekstreme grupperinger teppebomber Østfold-byene med flyers og klistremerker med slagord som «knus homolobbyen».

Vi har fremdeles en lang vei å gå og vi må fortsette å kjempe.

Homofile, lesbiske, bifile, transpersoner, intersex, ikke-binære og andre skeive er over alt. De er våre barn, foreldre, partnere, venner og kollegaer. Likevel er det offentlige ordskiftet preget av en fiendtlig holdning og retorikk.

BUFDIR la frem en levekårsundersøkelse blant skeive under årets Oslo Pride, og tallene er dessverre krystallklare. Over 30 prosent av transpersonene som deltok i undersøkelsen har forsøkt å ta sitt eget liv, halvparten rapporterer om å ha opplevd trakassering på arbeidsplassen eller studiet. BUFDIR forteller at flere skeive personer har helseproblemer, og de føler mindre tilfredshet med livet sammenlignet med heterofile cis-personer (cis-personer identifiserer seg med det kjønnet vedkommende er født med).

I Norge er det fremdeles mellom 10 og 20 prosent som tydelig misliker skeive personer. «Homo» er et av de mest brukte skjellsordene, å være skeiv kan føre til vold, utestengning fra familie eller venner og andre sosiale sanksjoner. Det koster å få sin egen eksistens trukket i tvil av majoritetssamfunnet. Det er skeive personer som betaler prisen, med dårligere levekår og dårligere fysisk og psykisk helse.

Den skeive kampen drives av organisasjoner som består av folk som kjenner utfordringene på kroppen. De trenger gode allierte som står på barrikadene sammen med dem. Som politisk parti er vi ydmyke i vår rolle i dette arbeidet. Rødt ønsker at alle mennesker skal være frie til å leve ut sitt kjønnsuttrykk og sin seksuelle orientering. Frie liv for alle fordrer at vi utvider normene for kjønn og seksualitet.

For reell fremgang og like rettigheter for alle, har vi en lang vei gå på alle arenaer. Skolen, arbeidslivet og ansvarlige for fritidsaktiviteter og annet organisasjonsliv må bli flinkere på inkludering. De må heve sin kompetanse, og slå ned på trakassering. Vi trenger en holdningsendring, og vi trenger mer åpenhet! De politiske partiene må være sitt ansvar bevisst, og føre en åpen og tydelig politikk som styrker mangfold og inkludering.

Derfor jobber vi for at:

  • LHBTQIA (skeive) skal være en obligatorisk del av undervisningen helt fra 1. klasse. Klasserommet skal være et trygt sted for alle, og dette må sikres gjennom læreplanene.
  • Det skal innføres en tredje kjønnskategori, hvor alle selv kan angi sitt kjønn.
  • Styrke behandlingstilbudet for transpersoner, og jobbe mot Rikshospitalets monopol på dette.
  • Forby all form for seksuell reorientering, også omtalt som homoterapi eller konverteringsterapi.
  • Å forsvare lovverk som gir like rettigheter uavhengig av seksuell orientering; forsvare den kjønnsnøytrale ekteskapsloven, medforelderskap (medmor/medfar), adopsjon og mulighet til assistert befruktning.
  • Høynet kompetanse om seksualitet og kjønnsidentitet hos UDI og UNE ved intervju av flyktninger som søker på bakgrunn av seksuell orientering eller kjønnsidentitet.
  • Gi støtte til produksjon av litteratur, film og andre kulturuttrykk som synliggjør og bidrar til alminneliggjøring av skeive personer og familiekonstellasjoner.
  • Styrke bevilgningene til LHBTQIA+-arbeid gjennom organisasjonene på feltet. Det vil jobbes for at dette skal inn i framtidige forslag til statsbudsjett. Potten skal også inkludere organisasjoner som jobber med minoriteter, som bl.a. Salam.

Ingen er fri før alle er fri!