Jeg registrerer at kommundirektør Nina Tangnæs Grønvold skriver at det vurderes å kanskje åpne Emil Mørch sykehjem i forbindelse med koronaepidemien, men hvorfor gjøres ikke dette som et førstevalg? Dette er spørsmålet jeg stilte i Helse- og velferdsutvalgets møte og spørsmålet jeg fortsatt stiller. Jeg finner det nemlig fortsatt like uheldig at koronapasienter skal spres rundt omkring i ulike lokaler blant andre syke og eldre - altså i områder blant sårbare grupper.

Kommunedirektøren bekrefter selv i sitt innlegg av 7. april at det skal etableres en egen avdeling for pasienter som kommer fra sykehuset eller legevakten med koronasmitte på Helsehuset – en avdeling som kan utvides til inntil 20 plasser, men det er jo fortsatt slik at det på dette huset også finnes svært sårbare pasienter som vil komme veldig uheldig ut om en liten glipp skjer.

Kommunedirektøren bekrefter ellers at tanken er at smittede beboere på langtidsplass i sykehjem skal få behandling og oppfølging i det sykehjemmet hvor de bor. Altså vil det plasseres koronapasienter rundt omkring på alle distriktets sykehjem, og det kan vel umulig være en smart idé. I alle fall er det stikk i strid med det som ellers gjøres i mange land rundt om, for eksempel i Kina der de valgte å samle koronasyke.

Altså er Pensjonistpartiet fortsatt ikke fornøyd eller beroliget etter kommunedirektørens svar, men vi gir derimot – slik vi også gjorde det i møtet i Helse- og velferd samt i mitt først innlegg – full honnør for tiltak som er gjort for å skille ut mottak av koronasmittede i eget mottak i legevaktens gamle lokaler ved Dokka. Det er riktig bra, og det er også fantastisk at våre sykehjem og også hjemmehjelpstjenesten så langt har klart å holde smitte unna. Vi tror derimot ikke denne positive trenden vil fortsette, når koronasmittede kommer til sykehjemmene.