I løpet av sommeren har Pensjonistpartiet lest om nedslående forholdnår det gjelder uteområdene på våre sykehjem. Det har vært utestoler som har sett bedre dager og burde ha hatt sin plass på Øra, og vi har fått meldinger om at det har vært så som så med solskjerming for våre eldre og syke. Forholdene har med andre ord ikke kvalifisert for det man kan kalle en verdig eldreomsorg.

Dessverre er det også slik at politikere av ulike grunner ikke har lov til å oppsøke sykehjem på egen hånd, men er avhengige av felles befaringer gjennom kommunen. Det vil si, en politiker får ikke sett med egne øyne hvordan «stoda» egentlig er.

For å få en rask oversikt over den faktiske situasjonen fremmer derfor Pensjonistpartiet en interpellasjon i høstens første møte i Helse- og velferd 1. september, der vi ber om at det utarbeides en fullstendig rapport over uteområdene ved våre sykehjem. Ikke minst ønsker vi da at alle feil og mangler presenteres for utvalget snarest mulig, slik at forbedringer kan gjøres.

Vi ser det nemlig ikke som en verdig eldreomsorg at uteområdene skal være ukoselige eller i dårlig stand. Om noen trenger hyggelige friområder, er det etter vår mening ikke minst våre innbyggere som ikke kan ta del i fellesskapet ellers, eller har muligheten til å komme seg ut i skog og mark for å nyte vakker natur.

Pensjonistpartiet setter for øvrig stor pris på henvendelser fra ulike innbyggere om forhold som ikke fungerer. Særlig i Helse- og velferdsutvalget, der vi har en fast representant, føler vi at vi kan gjøre en forskjell. Nøl derfor ikke med å ta kontakt med oss. Vi skal gjøre det vi kan for å hjelpe! Enkeltsaker kan vi dessverre ikke ta, men det er veldig ofte slik at den enkeltes problem, ønsker og behov gjelder for flere.