Som tidligere år har Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) også i år startet pollenvarslene i februar, men vanligvis er ikke pollenspredning fra or og hassel aktiv før om to uker.

De vakre pollenkornene, hvis de betraktes gjennom mikroskop, er som de reneste kunstverk å se til.

Men 20 prosent av oss, altså nærmere en million nordmenn, er hvert år plaget av allergireaksjoner knyttet til spredning av pollen - og i år er spredningen fra or og hassel til overmål to uker tidligere ute enn normalt.

VAKKERT: I mikroskop er pollen vakre skapninger. (Foto: Colourbox)

12 pollenfeller

Etter de plager or og hassel fører med seg, er det bjørk, pil, selje og vier som er allergikernes problem.

Ut over våren og sommeren plages deretter mange av gress, mens burot er problemet på sensommeren.

Det er nå registrert ti pollenkorn fra or og hassel per kubikkmeter luft, som betyr at varselet betegnes som «moderat».

NAAF har pollenfeller ved målestasjoner i følgende områder: Kirkenes, Tromsø, Bodø, Trondheim, Ørsta, Førde, Bergen, Geilo, Stavanger, Kristiansand, Lillehammer og Oslo.

SPREDNING: I øyeblikket er det hassel (bildet) og or som er allergikernes problem. (Foto: Fredriksstad Blad)

Daglig varsel

Innsendte prøver fra disse målestasjonene analyseres. Basert på analyser av prøvene, erfaringsbakgrunn fra tidligere sesonger og de ferskeste værprognosene, utarbeides regionale pollenvarsler for det kommende døgnet.

Pollenvarslingen utarbeides nå daglig for pollentypene: or, hassel, Salix (pollen fra pil, selje og vier), bjørk, gress og burot.

Tjenesten starter vanligvis i midten av februar og avsluttes i slutten av august.

OM TO MÅNEDER: er det bjerk som er allergikernes store problem, og i sum er én million nordmenn plaget av allergier, forteller regionssekretær i astma- og allergiforbundet, Mona Louise Marthinussen. (Foto: Fredriksstad Blad)

Tidlig i år

– I fjor og i år er spredningen av pollen fra or og hassel et par uker tidligere ute enn normalt, sier regionssekretær i astma- og allergiforbundet, Mona Louise Marthinussen til Fredriksstad Blad.

Vanligvis starter sesongen rundt 8. mars, sier hun.

Årsaken er grønn vinter.

Det spirer allerede både i skog og mark, og i hager.

– Så lenge det ikke er strålende sol, litt nedbør, eller litt grått og trist, vil pollenspredningen være moderat, sier Marthinussen.

– Frem mot våren, når stadig flere tror det er vårforkjølelser som rammer dem, kan det være viktig å oppsøke lege for å teste om du egentlig er pollen-allergiker, sier hun.

– Antallet som rammes av allergi øker stadig. 20 prosent av Norges befolkning har slike plager. Det betyr 1 million nordmenn, og mørketallene er antakelig store, mener Mona Louise Marthinussen.