Den siste tiden har det vært flere voldsepisoder som involverer jenter helt ned i 12-13-årsalderen i Fredrikstad:

  • Lørdag ble en 15 år gammel jente slått og sparket utenfor McDonald's i Fredrikstad sentrum. En 13 år gammel jente er mistenkt i saken.
  • Torsdag i forrige uke var det også en voldshendelse etter skoletid på Borge ungdomsskole. Der sloss to jenter i 12–13 årsalderen med en stor ansamling ungdommer som tilskuere. Ansatte ved skolen skal ha forsøkt å stoppe slåsskampen, uten å lykkes. Volden skal også ha bli filmet av flere av ungdommene.
  • I sommer ble en 14 år gammel jente slått og sparket av flere andre jenter like ved Kaffebrenneriet i Fredrikstad sentrum.

– Dreier seg om enkeltindivider

Lars Fosse, leder for forebyggende avsnitt ved Fredrikstad politistasjon, bekrefter overfor Fredriksstad Blad at de har registrert flere episoder der voldsutøverne er jenter under (som er 15 år).

– Det er likevel snakk om relativt få episoder, så jeg har ikke noe statistisk grunnlag som sier at det er en økning i slike episoder, men vi har hatt noen hendelser nå etter sommerferien, sier Fosse, og fortsetter:

– Vi hadde også noen hendelser før sommeren.

– Det dreier seg om enkeltindivider, men generelt kan jeg se at vi ser en utvikling der yngre ungdommer begår voldshandlinger. Og vi ser ikke lenger noe skille mellom jenter og gutter.

– Vi ser en tendens til at også unge jenter er villig til å ty til vold, sier politiførstebetjenten.

– Og helt generelt opplever vi at en del ungdommer viser mindre respekt for politi og andre autoritetspersoner nå enn før.

Jentevold andre steder

I andre norske byer, har man også sett samme tendens de siste månedene:

  • Sarpsborg Arbeiderblad skriver at unge jenter for alvor er på banen hva gjelder voldsutøvelse. Blant annet er bussterminalen ved Storbyen i Sarpsborg sentrum blitt et sted der unge jenter ar blitt utsatt for vold fra andre i samme alder, skriver avisen.
  • Ifølge avisen KRS har en gjeng unge jenter fra 13-15-årsalderen i lengre tid spredt frykt i Kristiansands ungdomsmiljø ved å lugge, sparke og slå tilfeldige ofre i sørlandsbyen.

– Ikke en jentegjeng

Tilfellene i Fredrikstad er det enkeltindivider som står bak, påpeker Lars Fosse.

– Det er ikke slik at det er en jentegjeng her i byen som går rundt og slår ned tilfeldige folk. I de episodene det er snakk om er det personkonflikter som ligger i bunnen, sier han.

– Hva gjør politiet når de involverte er så unge?

– Om det er en pågående hendelse bryter vi inn og tar affære. I tillegg samarbeider vi tett med skolene og andre instanser. Vi kontakter også foreldre og gjennomfører bekymringssamtaler med ungdommene.

– Men det er utfordrende for oss når de som begår volden er under 15 år. Vi kan etterforske saken, men vi har egentlig ingen sanksjonsmuligheter. Vi må oversende etterforskningen til barnevernet, som følger opp saken, sier Fosse.

Rektor: – Jobber med det

Rektor på Borge ungdomsskole, Kristine Winsvold, opplyser til Fredriksstad Blad at hun kjenner godt til episoden torsdag.

– Ja, vi er veldig klar over det som skjedde og jobber med det, sier hun.

Skolen ble klar over rykter som gikk om at noe skulle skje tidligere på dagen, og kontaktet politiet.

– Vi kontaktet politiet og ba dem komme, samtidig som ulike lærere prøvde å finne ut av hva som skulle skje hvor. Det var også lærere som prøvde å spre både elever og de involverte da det skjedde, forklarer rektoren.

– Nå har vi hatt dialog med mange elever, både de som så det og de som var involvert, samt flere foreldre, forklarer hun.

Straffbart å dele voldsvideo

Politiets Lars Fosse forklarer at de samarbeider tett med skolen når det gjelder denne episoden, og han oppfordrer ungdomsforeldre til å prate med barna sine om hva man bør gjøre når det oppstår rykter om at noen skal slåss.

– Da bør man absolutt ikke oppsøke situasjonen. Jeg skjønner at det kan være spennende at det skjer noe, men man vet aldri om situasjonen kan eskalere og brått blir man innblandet i noe man absolutt ikke vil være en del av, advarer han.

– Det er også lurt å forklare dem at det er straffbart å dele voldsvideoer. Vis dem gjerne videoen «Dele=Delta», som Kripos har publisert, sier han.

Råd til ungdomsforeldre

– Har du noen konkrete råd til ungdomsforeldre som kan hjelpe dem å hindre at deres tenåringer havner i trøbbel?

– Det er vanskelig å være veldig konkret, men det viktigste budskapet er i hvert fall å snakke mye med ungdommen. Foreldre bør bry seg og våge å stille de vanskelige spørsmålene.

– Jeg synes vi kan se at noen foreldre er for mye venner eller venninner med barna sine, men man må helt klart våge å sette tydelige grenser, sier Fosse.

– Men det kan helt klart være en vanskelig balansegang. Å være ung betyr å tøye grensene og å gjøre feil. Foreldrene skal også være den trygge havnen for ungdom som trår feil, minner han om.

– Foreldre blir ofte oppfordret til å ikke være naive. Hva betyr det?

– Vel, det skjer for eksempel veldig mye på sosiale medier som foreldre ikke har mulighet til å følge med på. Da gjelder det i hvert fall å ikke alltid stole på at det ungdommene sier at skjer eller ikke skjer på sosiale medier er den hele og fulle sannheten. Bor litt dypere i det. Still de kritiske spørsmålene, oppfordrer Fosse.

– Snakk med andre foreldre

Han poengterer også at det er viktig at ungdomsforeldre bryr seg om andre ungdommer, ikke bare sine egne.

– Hold kontakten med vennenes foreldre. Om ungdommen din sier at han eller hun skal overnatte hos en venn, sjekk med vennens foreldre at det stemmer, eksemplifiserer han.

– Flere av voldsepisodene den siste tiden har skjedd i Fredrikstad sentrum, blant annet ved McDonald's. Er det trygt å la ungdom oppholde seg i sentrum?

– Det er trygt å gå på gata i Fredrikstad sentrum, og jeg vil ikke advare ungdom mot å for eksempel gå på McDonald's for å kjøpe seg mat. Men hvorfor skal unge henge rundt i sentrum på kveldstid? Det kan man ta en prat med dem om.

– McDonald's er jo et typisk «hengested», og der oppholder det seg mange forskjellige mennesker. Om man henger utenfor, bare for å henge der, kan man ende opp med å bli innblandet i noe man ikke ønsker å bli innblandet i, forklarer Fosse.

– Jeg synes man bør oppfordre ungdommene sine til å gjøre noe annet på kveldstid. Det finnes mange alternative oppholdssteder som er mye bedre for ungdom i denne alderen.

Jobber tett med skolene

Fosse sier at politiets forebyggende avsnitt jobber tett med distriktets ungdomsskoler, og at de jevnlig kontaktes av lokale skoler for å bistå i denne typen problematikk.

Fredriksstad Blad har flere ganger tidligere omtalt utviklingen i byens ungdomsmiljøer.

– Vi har fremdeles en bekymring rundt det generelle ungdomsmiljøet i byen, sa politibetjent Øystein Lavik Nordby i desember i fjor.

Han er politikontakt for fire ungdomsskoler, blant andre Gressvik, og jobber i forebyggende avdeling.

I juni koblet Gudeberg barne- og ungdomsskole inn politiet etter at elever der hadde inngått en «fight club-kontrakt», og i mars måtte politiet etterforske en større slåsskamp ved Trara skole på kveldstid.

Både på Gressvik ungdomsskole og Kråkerøy ungdomsskole har man ropt varsku om grenseløse ungdommer som bekymrer.

– Jeg har jobbet på Kråkerøy ungdomsskole i 25 år. Jeg har aldri sett så massiv og så omfattende problematikk som vi har nå, sa Tore André Johansen, rektor på Kråkerøy ungdomsskole, i mars 2022.

– Vi merker nå en endring i atferden til flere elever enn vanlig, sa Runa Hammeren, rektor på Gressvik ungdomsskole, til FB i desember i fjor.

– Vi voksne blir ofte lurt av ungdommene. Vi må ikke være naive, fastslo hun.

– Foreldrene må følge opp ungdommene sine, i samarbeid med oss, var hennes oppfordring.