Onsdag 1. juni 2016 ble en tragisk dag for Østfold. Det endelige nådestøtet ble satt – Ryanair opprettholder sin oppsigelse overfor Moss Lufthavn Rygge (MLR). Dermed er lufthavnen historie når vi skriver november 2016. Politikerne peker – feige som de er – på Ryanair som syndebukken. Det samme gjør ledelsen ved MLR.

La det ikke være tvil - det er ikke Ryanair som er årsaken til nedleggelsen, det er innføring av flyseteavgiften. Ryanairs oppsigelse er en konsekvens av flyseteavgiften. Faktorenes orden er fortsatt ikke likegyldig.

Flyseteavgiften er politisk håndverk så dårlig at det bør brukes som skoleeksempel for kommende politikere på hvordan det ikke skal gjøres.

Jeg oppfordrer budsjettkameratene på Stortinget – og da tenker jeg på Østfoldrepresentantene fra Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti – om i fellesskap å utarbeide en forståelig redegjørelse og begrunnelse for hvorfor de har forhandlet bort MLR.

Spesielt de 1000 arbeidstakerne som er berørt, fortjener at de som er ansvarlige for flyseteavgiften, begrunner hvorfor de var villige til å gamble bort arbeidsplassene deres.

Det må være ytterst pinlig å representere Østfold når konsekvensene av budsjettforliket får slike konsekvenser. Venstre slipper i denne sammenheng billig unna, for de har – gitt at jeg husker riktig – ingen representanter fra Østfold.

Kanskje en lokal partistørrelse vil komme sitt parti til unnsetning? Det er jo ikke altfor lenge til Stortingsvalget 2017.

I ettertid er det skapt usikkerhet om hvem som foreslo avgiften, om den er en ren fiskalavgift eller om den er en miljøavgift, hvis hensikt er et bedre miljø. For å lette arbeidet for de nevnte stortingsrepresentantene fra Østfold, kan det være verdt å lese Dagbladets artikkel (23.11.15) hvor det fremgår at det var Venstre som foreslo avgiften.

Ifølge finanspolitisk talsmann Terje Breivik er Venstre og KrF svært godt fornøyd med innføringen av denne (og andre) klimaavgifter. Fortsatt like fornøyd, Line Henriette Hjemdal?

I går meldte jeg meg ut av Høyre. Etter å ha lest Dagbladets artikkel er jeg enda mer fornøyd med beslutningen. Høyres finanspolitiske talsmann Svein Flåtten uttaler i artikkelen i Dagbladet at flyseteavgiften er «treffsikker» og «god klimapolitikk».

Dette er trist, Høyre. Ingen i dette landet vil fly mindre som følge av en avgift på 80 kroner per tur. Ingen! Hvis jeg fortsetter å fly som jeg har gjort de siste årene, kommer avgiften til å påføre meg en personlig merutgift på 320 kr pr år. Tror dere virkelig at jeg kommer til å fly mindre?

Vi har forresten hatt flyseteavgift tidligere. Den ble avviklet av Bondevik-I-regjeringen, men foreslått gjeninnført i 2010 av SV. I 2010 ble flyseteavgiften av Jan Tore Sanner, Høyre, kalt «foreldet politikk» og «et typisk SV-forslag». Noen år senere er det altså «treffsikkert» og «god klimapolitikk». Jeg oppfordrer Høyre til å berømme SV for å være forutseende.

Onde tunger vil ha det til at Svein Flåtten, Høyre, som for øvrig representerer Vestfold, har hatt Torp Sandefjord Lufthavn i tankene da han var med på å gi MLR nådestøtet. Jeg vet ikke, men faktum er uansett at Torps trafikkgrunnlag er styrket. På pressekonferansen i Oslo den 01.06. opplyste Ryanair at de flytter 8 ruter til Torp.

Dersom det er korrekt at flyseteavgiften er en «treffsikker» klimaavgift, må det ligge implisitt at politikerne legger til grunn at flytrafikken vil avta. Da er det ustyrtelig morsomt å lese i Aftenposten (30.05.16) at SAS planlegger å øke setekapasiteten med 270.000 nye seter i vinterprogrammet 2016/2017. Det tilsvarer 1.500 stappfulle fly. På samme måte finnes utallige medieoppslag om Norwegians fortsatte satsing og ekspansjon. Ifølge NA24 (18.04.16) uttaler konsernsjef Bjørn Kjos at ambisjonene til Norwegian er å vokse med «ett SAS» hvert år.

I Aftenposten (29.06.15) kan vi dessuten lese om store internasjonale flyselskaper som vurderer nye interkontinentale flyruter fra Gardermoen med blant annet verdens største passasjerfly Airbus A380. Flyplassledelsen har i flere avisartikler bekreftet at flyplassen jobber med nye utvidelser av kapasiteten (også etter at den store utbyggingen som for tiden pågår er ferdig).

Fortsatt av den oppfatning av flyseteavgiften på 80 kr er «treffsikker» og «god klimapolitikk», Ingjerd Schou, Bengt Morten Wenstøb og Eirik Milde?

Nedleggelsen av Rygge har ingen positiv miljøeffekt. Mine cirka 4 årlige flyturer vil medføre større miljøbelastning. Det samme vil sannsynligvis gjelde for de langt fleste som i dag benytter MLR i stedet for Gardermoen og Torp.

I mellomtiden gleder vi oss til at Østfoldrepresentantene, her i avisen, kan gi oss en forståelig forklaring på denne delen av budsjettforliket. Gjør det, om ikke annet, av hensyn til de MLR-ansatte som i disse dager mottar sin oppsigelse.