Råde kommunestyre vedtok budsjett i ubalanse også neste år

KrFs Jan Helge Aker (fra venstre) sammen med Aps Jarle Tranøy og Høyres Rene Rafshol i valgkampen i 2015. Tranøyog Arbeiderpartiet stemte i mot budjettforslaget fra den utvidede posisjonen som bestod av Høyre, FrP, Venstre, KrF og Sp.

KrFs Jan Helge Aker (fra venstre) sammen med Aps Jarle Tranøy og Høyres Rene Rafshol i valgkampen i 2015. Tranøyog Arbeiderpartiet stemte i mot budjettforslaget fra den utvidede posisjonen som bestod av Høyre, FrP, Venstre, KrF og Sp. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Utgiftene er større en inntektene i neste års Råde-budsjett. Det tar samarbeidspartiene i posisjonen med knusende ro, mens de beskylder opposisjonen for svartmaling.

DEL

Det falt Arbeiderpartiets representanter tungt for brystet at hverken rådmannen eller noen av partiene, inkludert dem selv, kunne legge frem en bærekraftig økonomiplan, da kommunestyret i Råde behandlet neste års budsjett og handlingsprogram og økonomiplan for 2018 -2021 torsdag ettermiddag.

Budsjettvedtak mot seks stemmer

Høyre, Frp, Venstre, Krf og Sp fremla et omforent budsjettforslag, som ble vedtatt mot Arbeiderpartiets seks stemmer.

– Vi er pragmatiske og ønsker det beste for bygda. Hadde vi fått bearbeidet Ap litt mer hadde vi nok fått med dem også, smiler høyres representant Hilde Gravnås.

Hun vil ha utvikling i Råde, at kommunen blir mer løsningsorintert og vil at bygda skal stå som en motpol til byene.

– Da vi overtok var Råde på ROBEK-lista (Register om betinget godkjenning og kontroll red. anm.). Vi brukte 1,5 år på å få orden på økonomien. Vi har en stram økonomisk situasjon, og leverer et budsjettforslag der vi dekker inn det negative driftsresultatet ved å bruke av disposisjonsfondet. Men fra 2019 vil vi gå med overskudd og bygge opp disposisjonfondet igjen, sier hun.

Kritisk til vedtak om budsjett i underskudd

Arbeiderpartiet er kritisk til at kommunestyret for andre året på rad vedtar et budsjett med et underskudd på et ti-talls millioner kroner, og en økonomiplan som ikke er bærekraftig.

– Det er ikke vanskelig å være enig i nitti prosent av posisjonens budsjettforsalg. Verbalfremlegget deres er jo bare ord og lite konkrete tall. Det er jo ikke vanskelig å være enig i at befolkningen på Oven skal ha tilgang til rent drikkevann, men hva vil det koste? Kommunen skal være en ja-kommune, men som oftest må vi si nei. Det er ikke realistisk når posisjonen sier at eiendomsskatten skal fjernes om noen år. Det er ikke realistisk i overskuelig framtid, sier arbeiderpartiets Jarle Tranøy.

E-skatten økes ikke, men bunnfradraget fjernes

Det er vedtatt at eiendomsskatten i kommunen ikke økes neste år, men bunnfradraget blir fjernet. I budsjettet hadde rådmannen lagt inn en retaksering av eiendommene i kommunen i 2019. Dette ble fjernet av posisjonspartiene.

Høyre vil reduserer avhengiheten av eiendomssskatt og fjerne den på sikt.

Arbeiderpartiet foreslo blant annet å omprioritere midler til det planlagte langhuset og bygge en ny kommunal barnehage i Saltnes.

Artikkeltags