Alunskiferen i Borge er en potensiell kilde til radioaktiv forurensning i uoverskuelig fremtid

Artikkelen er over 3 år gammel

I ett år har deponiet i Borge tatt imot alunskifer. Statens strålevern skriver i tillatelsen som ble gitt at uhell kan gi lokal radioaktiv forurensning, men mener likevel fordelene er større enn ulempene.